Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Alueemme kuntien elinvoimaisuus ja yrittäjyys kulkevat käsi kädessä

Suomen Yrittäjät teettää joka toinen vuosi Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyn, jossa kartoitetaan kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa. Kuudetta kertaa toteutetussa kyselyssä kriittisimmin vastaajat suhtautuivat kuntien hankintapolitiikkaan. Parhaimman arvion yrittäjät antoivat kuntien panostuksista koulutukseen ja osaamiseen.

Tänä vuonna kyselyyn saatiin valtakunnallisesti 4 356 yrittäjän vastaukset. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien alueella kyselyyn vastasi 266 yrittäjää. Kyselyssä pyydettiin mm. kokonaisarvosanaa elinkeinopolitiikasta yrittäjän näkökulmasta, arviota elinkeinopolitiikan onnistumisesta sekä kehityssuunnasta eri osa-alueilla. Raporttiin on koottu myös toimenpide-ehdotukset osa-alueittain.

Valtakunnallisesti kuntien saama kouluarvosana elinkeinopolitiikasta oli 6,6, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien alueella kokonaisarvosana oli hivenen parempi, 6,9. Arviot olivat kauttaaltaan hiukan parempia kuin koko maassa.  Parhaimman arvosanan kyselyyn vastanneet antoivat Ilmajoen kunnalle, jonka saama kokonaisarvio oli 8,2. Alueellisesti toiseksi parhaimmaksi alueellisesti sijoittui Alavus keskiarvolla 7,5 ja kolmanneksi Ähtäri arvosanalla 7,4.

Alueellisesti parhaimman arvosanan saaneen Ilmajoen menestymisen taustoja kysyttäessä Ilmajoen kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski nimeää kolme konkreettista kokonaisuutta, joiden uskoo vaikuttaneen hyvään tulokseen. – Meillä on hyvä puheyhteys yrittäjien ja kunnan välillä. Lautakuntien lisäksi hallituksessa ja valtuustossa on mukana paljon yrittäjiä. Toiseksi, yritysasiamiehemme Rami Mattila toimii aktiivisesti kentällä ja pitää huolen, että asiakaspalvelumme on kohdallaan. Kolmanneksi järjestämme yrittäjille säännöllisesti aamukahvitilaisuuksia, teemat valitaan yrittäjiä kiinnostavista teemoista. Tilaisuuksissa kerrotaan kunnan ajankohtaisista asioista ja keskustellaan avoimesti yrittäjien kanssa, Pirttikoski kertoo.

Ilmajoen Yrittäjien puheenjohtaja Veli Haavisto näkee Ilmajoen kunnan muita paremman arvosanan johtuvan niin ikään kunnan aktiivisesta yhteydenpidosta yrittäjien suuntaan. Poliittisten päättäjien arvostus on kasvanut huomattavasti viime vuosina yrittäjyyttä ja yrittäjiä kohtaan. Haavisto uskoo, että nyt kyselyssä kritiikkiä saanut kunnan hankintapolitiikkakin kehittyy parempaan suuntaan – Uskon, että kunnissa on tahtoa tässäkin asiassa huomioida paikallisten yritysten mahdollisuudet pärjätä kilpailutuksissa lainsäädännön rajoituksia noudattaen, Haavisto toteaa.

– Tämän elinkeinopoliittisen mittaristokyselyn tärkein tehtävä on auttaa alueemme kuntia ja yrittäjiä tiivistämään yhteistyötä. Toivon, että tuloksia hyödynnetään mahdollisimman laajasti kuntiemme elinkeinopolitiikan kehittämisessä. Kaksi keskeistä kehittämisen osa-aluetta alueemme kunnissa on päätöksenteon yrityslähtöisyys sekä hankintapolitiikka.  Tavoitteenamme on aikaansaada muun muassa systemaattinen yritysvaikutusten arviointi käytäntöön, toteaa Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Minna Sillanpää.

Ilmajoen yritysasiamies Rami Mattila toteaa Ilmajoen yrittäjät kuntaystävällisiksi. - Yhteistyö kunnan ja yritysten välillä on avointa ja helppoa puolin ja toisin. Myös yritysten välinen yhteistyö on tärkeää ja meidän kunnassa myös se toimii. Kaikille yrittäjille annetaan tasapuoliset mahdollisuudet ja edellytykset yritystoiminnan harjoittamiseen, Mattila sanoo.

Linkki raporttiin