Etsi

Raha

Tulevaisuusryhmä (2016-2018)

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät mukana maakunnallisessa Tulevaisuusryhmässä, jonka keskisenä tavoitteena on mm. maakuntasuunnitelman, -ohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusken strategisen tulossopimusesityksen toimintaympäistön kuvausten yhteensovittaminen ja kehityksen seuranta.

Tulevaisuusryhmä muodostaa tarvittessa aihealueittaisia tai tapauskohtaisia asiantuntijaryhmiä ja järjestää vähintään kerran vuodessa koulutusta ja/tai seminaarin ennakointia ja tulevaisuustyötä koskevista aiheista. Tulevaisuusryhmä toteuttaa kaksi kertaa vuodessa myös tulevaisuusraadin, joka toteutetaan virtuaalisesti tai workshoppeina maakunnassa.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien edustajana tulevaisuusryhmässä toimii kehityspäällikkö Tommi Ylimäki p. 050 396 7692 tai .