Etsi

Työelämä 2020

Työelämä2020 alueryhmän puheenjohtajana toimii Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Minna Sillanpää.

Suomen kilpailukyvyn perustana ovat hyvin toimivat, tulokselliset ja uutta työtä luovat työpaikat. Työelämä 2020 haastaa työpaikat kehittämään toimintaansa ja toimintatapojaan omista lähtökohdistaan. Kehitystyö on mahdollista niin pienillä kuin suurilla työpaikoilla toimialasta riippumatta.

Tavoite on, että tulevaisuudessa yhä useammalla työpaikalla on uudistumista ja kehittämistä tukeva kulttuuri, jossa tuotteet, palvelut ja toimintatavat luodaan yhteistyössä. Toiminta on avointa, vuorovaikutteista, hallittua ja ennakoivaa. Uutta teknologiaa hyödynnetään tehokkaasti, johtaminen on huippuluokkaa ja pystytään luomaan uutta työtä.

Yhdessä voimme rakentaa Suomeen Euroopan parasta työelämää!

Etelä-Pohjanmaan alueverkoston yhteistyölupauksen missiona on: ”Osaava työvoima kehittyvissä pk-yrityksissä” ja sen sisällä on kolme  teemaa, joiden puitteissa kehitystyötä tehdään:

·         nuoret

·         johtajuus

·         kasvuhalukkuus

http://www.tyoelama2020.fi/tyoelama_2020_-hanke/yhteistyoverkostot/alueverkostot/etela-pohjanmaan_alueverkosto