Etsi

Raha

Hyvän johtamisen foorumi

Hyvän johtamisen foorumi on laaja maakunnallinen verkosto, joka yhteistyössä jalostaa johtamisesta lisää kilpailuetua Etelä-Pohjanmaalle. Hyvän johtamisen teeman ympärillä tapahtuu ympäri vuoden.

Vuosittainen päätapahtuma on Hyvän johtamisen foorumi, jossa mm. valitaan vuoden eteläpohjalaisen johtaja.

www.hyvajohtaminen.fi