Etsi

PK-neuvottelukunta

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n aloitteesta maakuntahallitus on asettanut erityisen pk-neuvottelukunnan, jossa on ollut edustettuina Etelä-Pohjanmaan liiton ja em. yrittäjäjärjestön lisäksi myös Etelä-Pohjanmaan kauppakamari.

Pk-neuvottelukunnan toiminnan tarkoituksen on välittää elinkeinoelämän näkemyksiä aluekehitysohjelmien toteuttamiseen, toimia vaikutuskanavana ja luoda maakuntatasolla yhteyksiä yritysten ja julkisen sektorin välille.