Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Uusi aluehallinto tehokkaaksi ja virtaviivaiseksi

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien aloitteesta PK-neuvottelukunta laati kannanoton liittyen aluehallintouudistukseen.

Etelä-Pohjanmaan liiton, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteinen PK-neuvottelukunta pitää tärkeänä alueuudistuksen rivakkaa etenemistä. Sote-palveluiden tehostamisen rinnalla aluehallinto on järjestettävä tarkoituksenmukaisesti.

Aluehallinnon uudistuksessa on tärkeää koota toiminnot yhteen maakunnallisen elimeen. Näin toteutuvat selvitysmies Lauri Tarastin peräänkuuluttamat ymmärrettävyys ja yksinkertaisuus. Kahteen virastoon, AVI ja ELY, jakautuneita valtion aluehallinnon yksiköitä ei enää tarvita, sillä tulevat maakuntavirastot voivat ottaa alueelliset tehtävät laajasti hoitaakseen.

Maakuntavirasto on aluekehittämisviranomainen, joka vastaa alueellaan mm. elinkeinopolitiikan ja yrittäjyyden edistämisestä monipuolisesti asiakkaitaan palvellen. Toimintaan kuuluvat keskeisesti strateginen suunnittelu, kehittämispalvelut, avustukset ja tuet, lupa-, valvonta- ja tarkastustoiminta sekä neuvonta. Edellä mainitut kehittämiskokonaisuudet ja kansalaisten tarvitsemat vaativat palvelut on järkevintä keskittää saman maakunnallisen katon alle.

Erityisesti PK-neuvottelukunta muistuttaa, että ympäristötehtäviä tulee jatkossa yhä selkeämmin hoitaa osana muuta kehittämistoimintaa. Toimivassa aluehallinnossa ympäristöpalveluiden pitää olla saatavilla yhtäaikaisesti esim. yritysten kehittämispalveluiden ja yritystukipalveluiden kanssa. Ylipäätään valvonnassa on siirryttävä entistä selkeämmin ennakoivaan ja valmentavaan valvontaan. Myös ns. yleisen edun valvonta täytyy pitää osana maakuntahallintoa ja erityisesti maakuntaviraston viranomaispäätöksentekoa.

Etelä-Pohjanmaan PK-neuvottelukunta korostaa, että uusi aluehallinto tarjoaa merkittävän mahdollisuuden julkisen hallinnon tuottavuuden ja tehokkuuden kasvattamiseen. Toimivan aluehallinnon tulee olla selkeästi kolmiportainen: valtio, maakunta, kunta. Valtiolle ei saa jäädä maakuntiin päällekkäistä omaa aluehallintoa, joka tekee uudesta mallista monimutkaisen ja kalliin sekä asiakkaille vaikeasti ymmärrettävän. Pk-neuvottelukunta edellyttää, että myös aluehallintovirastojen tehtäväkokonaisuudet tulee ottaa kokonaisuudessaan mukaan aluehallintouudistuksen tarkasteluun.