Etsi

Johtamisen työkalupakki tulisi yrityksissä päivittää tähän päivään

Innostava työ - menestyvä bisnes -seminaarissa aiheena oli työhyvinvointi. Paikalla oli kaksikymmentä työhyvinvointipalveluja tarjoavaa yritystä esittelemässä palveluitaan. Tilaisuuden avannut kehittämispäällikikö Kari Välimäki ELY-keskuksesta toivoi tulevan hallituksen suhtautuvan myönteisesti Työelämä 2020-ohjelmaan, joka on tähänkin saakka onnistuneesti pyrkinyt parantamaan työolosuhteita työpaikolla. - Jokaisella on oikeus hyvään johtamiseen, Välimäki avasi.

Konsultti ja urallaan menestynyt johtaja itsekin Pentti Sydänmaanlakka puhui yleisölle työhyvivoinnista ja johtajuudesta. Hänen mukaansa useassa yrityksessä johtamisen työkalupakki kaipaa päivitystä. - Vain nykyaikaisilla työkaluilla rakennetaan hyvinvoivia työyhteisöä, Sydänmaanlakka sanoi.

Itsensä johtaminen on haastavaa, mutta oman hyvivoinnin perusta. Kaikki lähtee kyvystä johtaa itseään. Sydänmaanlakalla oli kahdentoista kohdan selkeä happotesti pk-yrityksen johamisen kehittämiseen. Kehittämisen ja uudistumiskykyisen organisaation perustana tulee olla:

 • selkeä visio ja strategia
 • uusiutumista tukeva organisaatio
 • kulttuuri ja arvot
 • jatkuvan parantamisen ideologia
 • laadukas henkilöstöjohtaminen
 • suorituksen johtaminen
 • osaamisen johtaminen ja uudistuminen
 • tiedon johtaminen ja viestintä
 • tehokas tiimityö
 • palautejärjestelmät
 • äkykäs johtaminen
 • muutosvalmius ja uusiutumiskyky 

- Jokaisen meistä tulisi itsensä kanssa käydä vuosittain kehityskeskustelu ja pohtia millä tasolla oma fyysinen, psyykkinen, henkinen, sosiaalinen ja ammatillinen vointi sekä uudistumiskunto ovat, Sydänmaanlakka sanoi. Hänen mukaansa itsensä johtamisessa on tärkeää, etät jokaisella on unelmia ja haaveita, joista rakennetaan päämääriä ja tavoitteita.

Mukana olleet työhyvinvointialan yritykset esittelivat palveluitaan ja Isostakysörä mukaan lähtenyt Johanna Perttilä totesi, että asiakkaiden lisäksi kollegoiden tapaaminen on tärkeää. - Työhyvinvointipalveluita tarjoavien yritysten määrä on kasvanut alueella ja asiakkaidenkin kannalta olisi hyvä, jos tietomme kerättäisiin yhteiseen tietokantaan tai portaaliin, Perttilä mietti.