Etsi

Puheenvuoro yritysverouudistuksesta

14.10.2009

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien luottamushenkilöt eri työryhmissä ovat keskustelleet syksyn mittaan tiivisti mahdollisista yritysverouudistuksista.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien verovaliokunnan jäsen: KTM, HTM-tilintarkastaja, tilitoimistoyrittäjä Juhani Viitala Kauhavalta on kirjoittanut puheenvuoron yritysverouudistuksesta pienyrittäjän näkökulmasta.

Kaikki pääomien palautukset osakeyhtiöstä menevät verolle?
Uutena verotuksen piiriin vapaan sijoitetun oman pääoman (SVOP) ja osakepääoman palautukset?


Uutta Oy lakia ja verokäytäntöä

Saimme uuden paremman osakeyhtiölain. Lakiin tuli mm. joustavammat säädökset pääomien sijoittamiseen. Lainmuutoksen jälkeen osakepääomasijoituksen lisäksi tehtävät muut sijoitukset kannattaa tehdä vapaan sijoitetun oman pääoman rahastoon (SVOP). Edellyttäen, että yhtiön maksuvalmius ei vaarannu, SVOP-sijoitus voidaan haluttaessa myös palauttaa. Kun sijoittaja saa takaisin saman määrän, kun on sijoittanut, verokäytäntö on, että tästä ei veroa mene, eihän siinä synny voittoakaan (luovutusvoiton verokäytäntö). SVOP on erinomainen väline hankkia yhtiöön riskipääomia erilaisissa kehityshankkeissa tai tilanteissa, että omat pääomat menetetään. Yritys hyötyy lisäpääomasta ja maksaa tietenkin veron kaikesta tulostaan.

Miksi pääomasijoituksia tehdään

Oman kokemukseni mukaan valtaosa pienten yritysten SVOP sijoituksista on tehty tilanteessa, että tappioista johtuen yhtiö on menettänyt osakeyhtiölain edellyttämän oman pääoman. Jos yrittäjä ei tekisi tätä SVOP sijoitusta, tulisi yhtiön pääomien menetys ilmoittaa kaupparekisteriin, tämä olisi yritykselle usein lopullinen kuolinisku. Lainan ottaminen yhtiölle ei auttaisi taseen oman pääoman menettämisessä. Sijoituksella on pyritty pelastamaan yhtiö ja työpaikat. Yrittäjä haluaa uskoa, että kannattavuus myöhemmin paranee, jolloin sijoitus voitaisiin hänelle palauttaa. Yrittäjä on ottanut sijoitusta tehdessään ison riskin, jos kannattavuutta ei onnistutakaan palauttamaan, sijoitus menee ”kankkulan kaivoon”. Nykymuotoinen SVOP sijoitus on erinomainen keino hoitaa yhtiön pääoma puute. Se on yrityksille välttämätön työkalu hoitaa mm. taantuman seuraamuksia. Tätä mahdollisuutta ei kannata romuttaa.

Mitkä ovat seuraamukset

Tavallisesti yrittäjäperhe joutuu ottamaan lainan ja panttaamaan omaisuutensa, että kykenee tekemään yhtiöönsä osakepääoma- tai SVOP sijoituksen. Pystyäkseen maksamaan velan, yrittäjän on pakko saada rahansa takaisin. Lainan maksun ja pääoman palautuksen juoksuaika on 5 - 10 vuotta. Nyt pääoman palautus siis aiotaan panna verolle ja vielä normaalia osinkotuloa ankarammin. Tämä on ainakin minun oikeustajuni vastaista. Eihän tämä poikkea tilanteesta, että pankkitalletuksen nostaminenkin laitettaisiin samalla tavalla verolle. Yrittäjällä, SVOP sijoitusta tehdessään on myöskin ollut eräänlainen luottamuksen suoja, joka nyt aiotaan mitätöidä. 

Kaavailtu veromuutos mitätöi osakeyhtiölain hienon idean ja lopettaa SVOP sijoitukset kokonaan. Joukko heikompia yrityksiä katuu, lisäksi riskipääomien hankinnan vaikeutuminen romuttaa myös uusia hankkeita. Tällä olisi tietenkin kielteisiä vaikutuksia yrittäjä halukkuuteen ja työllisyyteen. Lopullista säädösten muotoa ei tietenkään vielä tiedetä. Verotuksen yleensäkin tulisi olla yrittäjyyteen kannustavaa ja palkita pääomien sijoittamista ja yrittäjän ottamaa riskiä.

On syytä toivoa, että muutoksia vielä tehdään.