Etsi

Emergency banner

Yrittäjien näkemys huomioon Liikennekaaressa

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät antoi omat kommenttinsa Suomen Yrittäjien lausunnon pohjaksi liittyen LVM:n esitykseen säädettävästä liikennekaaresta. Se toteuttaa hallitusohjelman kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi. Tavoitteena on luoda edellytykset uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönotolle liikennesektorilla.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Minna Sillanpää toteaa, että varsin moni esityksessä jä käytännön tasolla arvailujen varaan. - Esitys sisältää niin monia lakiin ulottuvia tasoja, joita emme välttämättä pysty riittävän syvällisesti ymmärtämään, mutta muutamia konkreettisia havaintoja nostimme esille omassa esityksessämme, Sillanpää kertoo. Kommenttimme sisältää seuraavaa:

  • Mallilla halutaan luoda uusia tapoja perusväylänpidon nykyistä parempaan rahoitukseen, kun uusia rahoituslähteitä kuten Euroopan investointipankki ym. ulkopuoliset tahot tulisivat mukaan. Sitä tarvitaan, koska nykyisellä mallilla perustiestömme rapautuu entisestään. Perusväylänpito olisi nykyistä riippumattomampi poliittisista suhdanteista.
  • Esityksessä on huomioitava, että myös ulkomaiset ajoneuvot maksavat tieverkon käytöstä. Näin kilpailukyky kotimaisen ja ulkomaisen ammattiliikenteen välillä kaventuisi.
  • Ehdotus tähtää sääntelyn purkamiseen, joka sinänsä on tavoitteidemme mukaista. Sääntelyn purkaminen on ulotettava myös luvanvaraiseen toimintaan. Ammattiliikenteen kustannustaso voisi nousta rajusti, mikäli ammattiliikenteelle tulisi maksettavaksi nykyisten liikenteen verojen lisäksi Live Oyj:n käyttäjämaksut.
  • Ymmärrys rahoituksen saantiin/ansaintalogiikkaan jää epäselväksi. Logistiset kustannukset voisivat nousta pitkien kuljetusetäisyyksien vuoksi Suomessa, mikäli käyttäjämaksut ohjautuisivat ajettujen kilometrien perusteella.
  • Tienpidosta tulisi entistä ruuhka-Suomi painotteisempaa, mikäli tieverkon ylläpito kohdentuisi käyttäjämäärien perusteella.  Yrityselämälle ja logistiikalle keskeisen alempiasteisen (ja vähäliikenteisen) tieverkon rahoitus vähenisi entisestään. Yhteys alueellisen tien käyttäjän ja tienpitäjän välillä vaarantuu ELY-keskusverkosto poistuessa.
  • Tieverkolta kerätty rahoitus pitäisi ohjautua ensisijaisesti tieverkkoon. Samalla on varmistettava, että Suomen hallitusmuutokset eivät vaaranna sovittua rahoituspohjaa. 
  • Väyläomaisuuden yhtiöittämistä ei sinänsä tarvita tiemaksujen keräämiseen, sillä maksut voi kerätä kansallisella vinjettimallilla. Vinjetti toimii hyvin monessa maassa. Vain näin annamme elintilaa suomalaisille kuljetusliikenteen yrityksille.
  • Lisäksi pidämme 10 000 euron luparajaa ongelmallisena, se vaikuttaa ammattiliikenteen toimintaedellytyksiin.