Etsi

Järjestö

Auditointitulos 94 % kertoo toiminnan vaikuttavuudesta

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät saavutti toisessa auditoinnissaan kiitettävän 94 % tuloksen.

Yrittäjäjärestössä on toiminnan auditointi suoritettiin nyt toisen kerran. Kevään aikana sekä keskusjärjestö että aluejärjestöt auditoivat toimintaansa yhteisesti laadittujen toiminnan vaikuttavuutta kuvaavien mittareiden kautta.  Tänä vuonna jokainen aluejärjestö audioi toimintansa itsenäisesti. 

Auditoinnin kysymykset on jaettu kolmeen isompaan kokonaisuuteen tuloksellinen vaikuttaja, ainutlaatuinen verkosto ja ylivoimainen yrittäjän tuki. Parhain tulos (100 %) saavutettiin kokonaisuudessa yrittäjän ylivoimainen tuki.

Jo ensimmäisellä kerralla Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien auditoinnin tulos 80 % oli valtakunnallisesti parhaimmistoa, mutta siitä vielä paransimme. Mittareita kehitetään jokaisen auditointikierroksen jälkeen mittaamaan nimenomaan järjestön toiminnan vaikuttavuutta.