Etsi

Pohdintaa luovuudesta

Kasvyrittäjyyden aktivointi EAKR-hankkeen projektipäällikkö Vesa Tiensuu nostaa artikkeleissaan esille ajankohtaisia aiheita liittyen yritysten toimintaympäristöön kasvun aktivaattorina tai esteenä. Mikä merkitys kasvussa on luovuudella?

Nyky-yhteistä perustuu rationaalisuuteen ja analyysiin. Suomessakin on pohdittu päät puhki mikä on vikana kun talous ei vedä. Tätä todellisuutta voidaan kuvata rationaalisuuden ylivallaksi. Se uskoo, että ongelmat voidaan ratkaista rationaalisesti tilannetta analysoiden. Nykymaailma ihannoi älyä. Se on puhdasta, se on rationaalista, eivätkä tunteet sotke sitä.  Mutta onko se koko totuus?

Aivotutkimuksen mukaan näin ei ole. Se nimittäin osoittaa aukottomasti, että ilman tunteita tulevaisuuden suunnittelu, päätöksenteko tai edes päivittäisessä elämässä pärjääminen ei vain luonnistu. Aivotutkimus näet osoittaa, että kehollamme ja tunteillamme on merkittävä osa ihmisen ”rationaalisessa” toiminnassa.

Itse asiassa tässä ei ole mitään uutta. Näin ovat huippututkijat toimineet jo pitkään. Kaikkien tuntema fyysikko, Albert Einstein oli kuuluisa siitä, että hän hahmotti ongelmia mielikuvien kautta, päätti tulevista tutkimussuunnista lihastuntumalla - mikä tuntui oikealta tavalta edetä - ja määritti ongelmat ja niiden perustelut rationaalisesti, seuraavassa vaiheessa.

Näin toimii myös moni muu Nobel –palkittu tutkija ja kirjailija. Siinä ei siis sinänsä ole mitään ihmeellistä, vain käsityksemme huippusuorituksesta ovat ihmeellisiä, eivätkä ne perustu akateemiseen tutkimukseen tai biologiaamme. Aivotutkimuksen mukaan teemme suunnitelmia ja päätöksiä enemmän tai vähemmän tietyntyyppiseen kehotuntemukseen perustuen, joka perustuu kaikkeen aikaisempaan kokemukseemme ja ”tunnepohjaiseen” tietämykseen. Ihminen alitajunnan kyky havainnoida ja prosessoida tietoa ympäristöstämme on huikea ja vain pieni osa siitä on tietoisen mielemme käytettävissä. Tätä kutsutaan myös intuitioiksi, jota monet yritysjohtajatkin käyttävät. Joku ratkaisu vain tuntuu oikealta ilman, että osaamme sen tarkemmin kertoa syytä siihen.

Siinä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä, se vain on tunnepohjaista tietoa, joka ei tavoita tietoista mieltämme. Mutta tässä kohtaa tulee huomata, että vaikka intuitio on hyvä työväline, se ei ole yksistään riittävä instrumentti päätöksenteon pohjalle. Intuition tuottamat ratkaisut ja suunnitelmat tulee vielä arvioida ja analysoida, rationaalisesti. Mutta yhdessä intuitio ja rationaalinen arviointi muodostavat tehokkaan työkalun, joka tuottaa parhaimmillaan niitä uusia tuote- ja liikeideoita, jotka nostavat Suomen nousuun.

Oman käsitykseni mukaan keskeistä pyrkimyksessä huippusuoritukseen on analyysin ja intuition, tietoisen ja tiedostamattoman mielen saumaton yhteistyö. Se on mielen harjoittamista, jota voi harjoitella päivittäisessä elämässä, ihan kaikilla elämän osa-alueilla.

Lue muitakin artikkeleita aiheesta osoitteessa www.kasvuporukka.fi