Etsi

CESME - Kiertotalouden hyvien eurooppalaisten käytäntöjen alueellistaminen (2016-2020)

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät on mukana Kiertotalous-hankkeen ohjausryhmässä. Hankkeen tavoitteena on jakaa hyviä eurooppalaisia käytäntöjä kiertotaloudesta ja soveltaa niitä kunkin alueen tarpeisiin sopivasti. Kohderyhmänä ovat pk-yritykset.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa (huhtikuusta maaliskuuhun 2016–2018) etsitään hyviä käytäntöjä ja malleja ja laaditaan toimintasuunnitelma käytäntöjen soveltamiseksi. Toisessa vaiheessa (2018–2020) on tarkoitus löytää paikallista rahoitusta (esimerkiksi EAKR-tukea tai maaseutuohjelmasta), jolla voidaan toteuttaa käytännön kokeiluja. Hankkeella on mahdollisuus vaikuttaa kiertotalouden edistämiseen EU- ja kansallisella tasolla. Hankkeessa pyritään lisäksi tarkentamaan alueellisia strategioita.

Toimintaryhmän tehtävänä on seurata hanketta ja antaa syötteitä esimerkiksi hyvien käytäntöjen valitsemiseen alueelta. Ryhmä kommentoi hankkeen tuloksia ja laatii alueellisen toimintasuunnitelman. Kokouksia on eurooppalaisten partneritapaamisten jälkeen noin 2-4 vuodessa tai tarvittaessa useammin. Toimintaryhmän jäseniä voidaan pyytää mukaan kokousmatkoille tapaamisten teemojen perusteella.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien edustaja toimintaryhmän jäsenenä on toimitusjohtaja Minna Sillanpää.