Etsi

Tienvarsimainonnan sääntely keventyy

Tienvarsimainontaa koskevan lakiuudistuksen tavoitteena on menettelyn ja mainosten asettamisedellytysten keventäminen. Yrittäjä Martti Koskenkorvalla on kokemusta tienvarsimainonnan kiemuroista

Uuden lain voimaantulon myötä nykyisestä tienvarsimainonnan lähtökohtaisesta kiellosta luovutaan ja siirrytään poikkeuslupamenettelystä ilmoitusmenettelyyn. Myös mainoksen asettamisedellytyksiä on tarkoitus keventää.

– Ilmoitusmenettelyssä ei enää arvioida mainoksen tarpeellisuutta liikenteen ja matkailun kannalta, vaan asettamisen rajoitukset perustuisivat liikenneturvallisuus-, tienpito- ja ympäristöön soveltumisnäkökohtiin, Suomen Yrittäjien lainopillinen asiamies Ville Kukkonen selvittää.

Uudistuksen tarkoituksena on vähentää yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa sekä kustannuksia.

- On hyvä muistaa, että mainonta on myynnin edistämistä. Kun on myyntiä, on töitä ja verotuloja. Siksi asia on tärkeä myös työllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta, Ville Kukkonen kertoo.

Tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettely on ollut yrittäjille raskas taakka.

Yrittäjä Martti Koskenkorva Koskenkorvan Trahteerista Ilmajoelta suhtautuu lakimuutokseen positiivisella mielellä, mutta vielä vähän epäillen, miten lakimuutos käytännössä toimii. – Helpotukset luvan hakumenettelyssä ovat tervetulleita. Toinen odotettu parannus on kylttiin sallittavan informaation määrä. Kun säännösten puitteissa tienvarsikylttiin ei ole ollut mahdollista laittaa riittävästi informaatiota, on moni asiakas ajellut ohi tietämättä, että kesäkahvilamme on auki, Koskenkorva kertoo.

Yrittäjä ei ole jäänyt toimettomaksi vaan käynyt lisäämässä kesäkahvilan aukioloajat kylttiin ja on saanut asiakkailta paljon positiivista palautetta pettyneiden asiakkaiden viestien sijaan.

Tavoitteena kevyempi menettely – nämä asiat muuttuvat:

Jatkossa tienvarsimainonnasta tehtäisiin ilmoitus tienpitoviranomaiselle eli Pirkanmaan ely-keskukselle. Ilmoitukseen pitää liittää selvitys mainoksesta tai ilmoituksesta, sen sijoituspaikasta sekä kiinteistönomistajan suostumus. Lainmuutoksen myötä viranomaisella on ilmoituksen saapumisesta 30 päivää aikaa kieltää mainos, jos se ei täytä lain asettamia vaatimuksia.

Hallituksen esityksen mukaan viranomaisella on jatkossa neuvonta- ja perusteluvelvollisuus. Lisäksi eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on edellyttänyt, että viranomaistulkintojen tulee olla yhteneväisiä koko maassa, ja hallinnollisen taakan purun ja säännösten sujuvoittamisen tulee todella toteutua ilmoitusmenettelyn kautta.

Jatkossa mainos saa olla ilmoitetussa paikassaan lähtökohtaisesti 10 vuotta, jollei tienpitoviranomainen määrää tätä lyhyempää aikaa. Nykyjärjestelmän mukaan myönnetyissä määräaikaisissa luvissa aika on yleensä ollut viisi vuotta.

Tienvarsimainosten lisäksi myös tilapäinen tapahtumailmoittelu helpottuu.