Etsi

Omistajanvaihdokset

Työpajat vauhdittamaan pienten yritysten omistajanvaihdoksia Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaa on ollut edelläkävijä pienten yritysten omistajavaihdosten edistämisessä ja haluaa olla sitä jatkossakin. Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien hallinnoiman, keväällä käynnistyneen uuden hankkeen taustalla on tarve lisätä ymmärrystä ja tietoa pienten maaseutuyritysten omistajanvaihdoksista.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien omistajanvaihdosten neuvontapalvelut ovat kaikkien alueen yrittäjien käytössä ja Yrittäjäjärjestön kansainvälisestikin tunnustettua Yrityspörssiä käytetään suhteessa eniten koko maassa. Maakunnallisen OV-foorumin myötä kehittämispanostukset ovat olleet koordinoituja ja tehokkaita koko tämän vuosituhannen ajan. Valtakunnalliset omistajanvaihdosbarometrit ovat jatkoa eteläpohjalaisille barometreille ja niiden toteuttamisessa Seinäjoen ammattikorkeakoululla on edelleen keskeinen rooli.

Hankkeella halutaan erityisesti vertailla maatilojen ja muiden yritysten omistajanvaihdoksia ja hakea oppia puolin ja toisin. Lisäksi halutaan parantaa toteutettavien omistajanvaihdosten laatua ja onnistumista ja lisätä toteutuvia pienten yritysten omistajanvaihdoksia Etelä-Pohjanmaalla. Osaltaan hanke on mukana kehittämässä maaseudun elinvoimaisuutta ja edistämässä pienten yritysten uudistumista ja kasvua. Kansantaloudellisesti on järkevää, että yrityksille, joilla on valmiina asiakkaat, tuotteet ja palvelut, löydetään ostajat. Näin uudet yrittäjät voivat saada lentävän lähdön omalle yrittäjäuralleen ja nykyiset yrittäjät voivat yritys- tai liiketoimintaostojen kautta kasvaa nopeammin ja tuloksekkaammin kuin mitä orgaaninen kasvu mahdollistaa.

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan maakunnan elinvoimaisuutta, lisätä eri toimijoiden ymmärrystä ja tietoa pienten maaseutuyritysten omistajanvaihdosten merkityksestä maaseudun elinvoimaisuudelle, kasvulle, innovaatioille ja hyvinvoinnille. Lisäksi hankkeella kehitetään omistajanvaihdosten ekosysteemiä maakunnassa. Hankkeen osatavoitteet ovat:

  • Tuottaa yleishyödyllistä tietoa maaseudun pienten yritysten kasvusta ja kehittymisestä omistajanvaihdoksen kautta.
  • Arvioida olemassa olevia pienyritysten omistajanvaihdosten ja siihen liittyvän kehittämisen ja kasvun työkaluja sekä kehittää niiden pohjalta toiminta- ja prosessimalleja omistajanvaihdosten neuvonnan tueksi.
  • Levittää omistajanvaihdostietämystä omistajanvaihdoksia toteuttavien pienten yritysten yleiseen käyttöön.
  • Aktivoida ja herätellä maaseudun pieniä yrityksiä liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun omistajanvaihdosten kautta sekä ulkopuolisen asiantuntijuuden monipuoliseen hyödyntämiseen.

Luoda kansainvälisiä verkostoja omistajanvaihdosten edistämiseksi ja tehokkaiden toimintamallien vertailemiseksi.

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat maaseudun alle 50 työntekijän yritykset. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat potentiaaliset yrittäjät, omistajanvaihdosta suunnittelevat maatilayrittäjät ja omistajanvaihdosten asiantuntijat. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat esiselvitysten tekeminen, seminaarien ja työpajojen järjestäminen ostajille ja myyjille, omistajanvaihdosten herättelykirjeet, kolumnien ja blogien kirjoittaminen.

Syksyllä 2016 tekemisen pääpaino on eri puolilla maakuntaa potentiaalisille ostajille ja myyjille järjestettävissä työpajoissa. Tavoitteena on muodostaa työpajojen osallistujille selkeä kuva omistajanvaihdosprosessin vaiheista ja niiden kriittisistä menestystekijöistä. Lisäksi osallistujille esitellään maakunnassa tarjolla olevia omistajanvaihdospalveluja. Työpajatyöskentelyn jälkeen osallistujilla on aikaisempaa paremmat mahdollisuudet viedä eteenpäin omaa omistajanvaihdosprosessia ammattimaisesti ja koota siihen tarvittava asiantuntijatiimi.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät. Hanke kuuluu Manner-Suomen maaseutuohjelmaan 2014-2020, toteuttaa Etelä-Pohjanmaan maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020 ja sen toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaan koko maakunta.

Lisätietoja:

Juha Tall, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, ; 040-8680197

Sari Koskela, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, ; 050-5939739