Etsi

Omistajanvaihdokset

Pienten maaseutuyritysten omistajanvaihdoksilla kasvua ja hyvinvointia

1.5.2016-31.12.2017

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät. Hanke kuuluu Manner-Suomen maaseutuohjelmaan 2014-2020, toteuttaa Etelä-Pohjanmaan maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020 ja sen toiminta-alueena on koko Etelä-Pohjanmaan maakunta.

Hankkeen taustalla on Etelä-Pohjanmaan halu pysyä edelläkävijänä pienten yritysten omistajanvaihdosten edistämisessä. Tavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan elinvoimaisuutta ja kehittää omistajanvaihdosten ekosysteemiä maakunnassa. Hankkeen lopputuloksena entistä useamman pienyrityksen maaseudulla pitäisi olla valveutuneempi ostamaan, myymään, kehittämään ja kasvattamaan omaa yritystään sekä johtamaan omistajanvaihdoksia ammattitaitoisemmin.

Kesän 2016 aikana on kartoitettu Etelä-Pohjanmaalla toteuttaneita yrityksiä ja maatiloja. Syksyn 2016 aikana tehdään selvitys omistajanvaihdoksien toteuttamisesta maaseutuyrityksissä. Toteutetaan haastattelemalla sekä luopujia että jatkajia. Myyjille järjestetään kuusi työpajaa ja yksi ostajille.

Hankkeen ohjausryhmässä Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien jäsenenä on toimitusjohtaja Minna Sillanpää.