Etsi

Emergency banner

Kannanotto Postin jakeluvelvoitteen harventamiseen

Liikenne- ja viestintäministeriö kerää palautetta ehdotuksiinsa postilainsäädännön kehittämiseksi. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät antoivat asiasta kannanoton

Postin keskeinen kehitystarve liittyy siihen, että sen pitäisi suoriutua lakisääteisistä tehtävistään tappiotta ottaen huomioon kirjepostin määrän vuotuisen kymmenen prosentin vähentymisen.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien kannanoton mukaan Postin jakeluvelvoitteen harventamisesta on ensi arvoisen tärkeää, että yrittäjyyden tasavertaiset ja kilpailukykyiset toimintamahdollisuudet turvataan tulevaisuudessa joka puolella aluettamme. Siihen kokonaisuuteen liittyy toimiva ja luotettava sekä kilpailukykyinen postin viisipäiväinen jakelu, joka on avattu kilpailulle. Alueilla, joissa postin jakelua ei pystytä markkinatalouden ehdoin hoitamaan, on valtion turvattava se omana toimintana.