Etsi

Maakuntauudistukseen liittyvät työryhmät

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjillä on edustus useassa maakuntauudistukseen liittyvässä työryhmässä.

Aluekehitys ja strateginen suunnittelu – ohjaava työryhmä: varsinainen jäsen Minna Sillanpää

Elinkeinojen ja maaseudun kehittämisen alaryhmä (ELMA): varsinainen jäsen Anne Niemi, varajäsen Minna Sillanpää

TE-palvelujen kehittämisen alaryhmä: varsinainen jäsen Minna Sillanpää, varajäsen Anne Niemi

3.vaihemaakuntakaava työryhmä: varsinainen Anne Niemi, varajäsen Minna Sillanpää