Etsi

Siunattu byrokratia

Kasvuyrittäjyyden aktivointi EAKR-hankkeen projektipäällikön Vesa Tiensuun artikkeli byrokratiasta.

Byrokratia, tuo kaikkien tuntema kirous. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että byrokratiaa pitää vähentää sillä se heikentää tuottavuutta. Mutta onko se koko totuus?

Luin pari vuotta sitten erään tanskalaisen professorin artikkelin koskien byrokratiaa. Tässä artikkelissa kyseinen professori toi esille näkemyksen siitä, että kaikki nykyajan kehitys perustuu itse asiassa byrokratiaan. Näkökulma hämmästytti tuolloin kovasti enkä oikein saanut siitä kiinni kunnes sitten viime viikolla koin valaistuksen.

Luin näet tällöin Intiaa koskevan artikkelia, jossa todettiin, että vain noin 4 % intialaisista maksaa veroa. Ei siis ihme jos asiat ovat rempallaan ja ihmiset elävät kurjuudessa. Kyse on siis byrokratiasta ja ennen kaikkea siitä että byrokratia ei toimi. Sama ongelma vaivaa myös muita kehittyviä talouksia. Byrokratia on niin heikko, että se suistaa näitä maita kaaokseen. Se tarkoittaa sitä, että päätöksiä ei saada tehtyä, niitä ei saada vietyä käytäntöön, korruptio ja tehottomuus jylläävät, organisaatiot ovat heikkoja ja huonosti suunniteltuja, vastuut ja tehtävät ovat epäselviä, prosessit eivät toimi jne. Tästä näkökulmasta byrokratia on siis tie tuottavuuteen ja järjestykseen, aivan kuten tuon tanskalainen professori jo vuosia sitten meille perusteli.

Entä miten nämä ajatukset sopivat työelämään? Viime vuosinahan on kovasti korostettu ketteryyttä, matalia organisaatioita ja juostavuutta. Vaikka nämä tavoitteet ovat ehdottoman tärkeitä ne eivät poista byrokratian tarvetta, sitä että meillä on rakenteet ja prosessit kunnossa, vaikka sitten ketterät. Joustavakin organisaatio tarvitsee tehokkaat päätöksentekoprosessit, mittarit ja seurantajärjestelmät. Strategia pitää kyetä viemään käytäntöön, tuottavuus edellyttää tehokkaita prosesseja, työn järkevää organisoimista jne. Kyse on siis pohjimmiltaan byrokratiasta. Tästä näkökulmasta byrokratia ei siis ole vain huonoa asia ja ketterätkin organisaatiot sitä itse asiassa tarvitsevat. Se muoto jonka byrokratia näissä organisaatiossa ottaa on vain erilainen.

Yllä olevat ajatukset tuovat esille yhden nykyajan kirouksista. Kehityksellä on niin kova kiire kehittyä, että heitämme monesti monet ihan toimivatkin asiat roskakoriin, vaikka niillä olisi edelleen oma roolinsa myös nykyajan kehittyvässä maailmassa.