Etsi

Emergency banner

Yksinyrittäjällä ei ole varaa sairastaa

Yksinyrittäjien verkostoryhmämme vieraili tänään eduskunnassa. Yksinyrittäjien kansanedustajille jättämässä lausunnossa todettiin mm., että yrittäjän neljän päivän omavastuuaika sairauspäivärahassa on yksinyrittäjälle kohtuuton.

YKSINYRITTÄJÄ – VASTUUNSAKANTAJA

Yksinään yritystoimintaa harjoittavia on Suomessa yli 170 000. Koko maan yrittäjäkunnasta on 65 prosenttia yksinyrittäjiä. Yksinyrittäjyyttä on liki kaikilla toimialoilla. Yksinyrittäjien merkitys taloudessa ei rajoitu pelkästään siihen, että he työllistävät itsensä. Yksinyrittäjillä on kiinteä yhteistyöverkosto muiden yrittäjien kanssa ja työllistävä vaikutus ympäristöönsä.

Kun Yksinyrittäjä sairastuu
Yksinyrittäjän sairastuessa kukaan ei maksa palkkaa neljältä ensimmäiseltä sairaspäivältä. Vastuu toimeentulosta ja perheestä on yksin yrittäjällä. Palkansaajalla oleva etuoikeus sairastaa lyhyetkin sairaudet palkallisena on yksi esteistä ensimmäisen
työntekijän palkkaamiselle. Ennaltaehkäisy ja työkyvyn ylläpitäminen ovat yrittäjälle tärkeitä asioita. Liikuntasetelin käyttömahdollisuus ylläpitäisi ja tukisi yhtä lailla myös yksinyrittäjän työhyvinvointia. Yksinyrittäjän hyvinvointi on oltava tasaveroinen työnantajayrittäjän kanssa.

Taloudellinen toimeentulo
Yksinyrittäjät kannattavat arvonlisäveron liukuvan alarajahuojennuksen nostoa. Yritys saa liikevaihtovälillä 10 000 – 30 000 euroa huojennusta verosta. Maksamastaan verosta yrittäjä saa takaisin osan asteittain poistuvalla vähennyksellä. Huojennuksen saavat kaikki arvonlisäverovelvolliset yritykset yritysmuodosta riippumatta. Liukuvan alarajahuojennuksen nosto 50 000 euroon koskisi noin 60 000 yrittäjää ja
keventäisi näiden alv-taakkaa noin 70 miljoonalla eurolla. Näin kompensoitaisiin arvonlisäveron haitallisia vaikutuksia pienyrittäjille.
Arvokkain tapa työllistää on työllistää itsensä. Yksinyrittäminen on monella myös elämäntapavalinta.

Kunnioittavasti
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry