Etsi

Liiverin elinkeinojaosto

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien varsinaisena edustajana elinkeinojaostossa Seinäjoen Yrittäjien pj. yrittäjä, Kaija Kuusela ja varasjäsenenä toimitusjohtaja Minna Silllanpää.

Liiverin Elinkeinojaoston tehtävänä on Liiverin strategian elinkeinollisen toteutuksen tukeminen. Elinkeinojaosto tiedottaa, aktivoi, linjaa ja arvioi elinkeinollisia hankkeita ja yritystukia koskevia asioita. Jaosto voi antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita, mutta sillä ei ole päätösvaltaa hankkeisiin liittyen. Elinkeinojaosto muun muassa toimii asiantuntijaroolissa, kun arvioidaan yritystukien vaikutusta kilpailutilanteeseen.

Elinkeinojaoston toimikausi on kolme vuotta. Elinkeinojaosto koostuu Liiverin hallituksen jäsenistä, seudun elinkeinoasiamiehistä, uusyrityskeskuksen edustajista sekä Liiverin työntekijöistä.