Etsi

Team Finland valjastettava pienten yritysten avuksi

Suomi tarvitsee kasvua ja lisää kansainvälisiä yrityksiä. Siksi pienten yritysten palvelun parantaminen on Team Finland -uudistuksen tärkein tavoite, linjaa Suomen Yrittäjät. Etelä-Pohjanmaalla alueellisen Team Finland ryhmän työ on jo hyvässä vauhdissa.

Yritysten kansainvälistymisen tueksi luotu Team Finland –verkosto on jäänyt yrittäjien valtavirralle vieraaksi, eivätkä palvelut kohtaa yrittäjien tarpeita. Siksi verkoston toimintaa uudistetaan. Uudistamista valmistellut työryhmä teki esityksensä verkoston kehittämiseksi. Työryhmän jäsenenä on ollut Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Työryhmä esittää, että palveluita tarjottaessa aletaan kiinnittää erityistä huomiota pienten, kansainvälistymistä käynnistävien yritysten palvelutarpeisiin, koska niissä on paljon kasvun mahdollisuuksia. Tätä varten otetaan käyttöön kansainvälistymisen palvelusetelituoteperhe.

– Alueemme yritykset ovat pieniä ja keskisuuria, pääasiassa mikroyrityksiä. Kansainvälistyvät pienet yritykset tarvitsevat asiantuntemusta ja apua kontaktien synnyttämiseen kohdemarkkinoilla. Työryhmän ehdotukset pienten yritysten tarpeiden painottamisesta ja palvelusetelien käytön lisäämisestä ovat tervetulleita. Innovaatioseteli on otettu alueellamme hyvin vastaan. Samaa menestystä toivomme jatkossa myös tälle palvelusetelille. Toivon kuitenkin, että tämän palvelusetelin piiriin pääsevät kaikki alueemme yritykset yritysmuodosta riippumatta. Kansainvälistyminen voi lähteä yhtä lailla niin toiminimi kuin kommandiitti- tai osakeyhtiöstä. Ehdotus näyttää toimivalta, sanoo Etelä-Pohjanmaan yrittäjien toimitusjohtaja Minna Sillanpää.

Maakuntien Team Finland -toiminta ratkaisevassa asemassa

Työryhmän mukaan tulevat maakunnat ovat keskeinen osa Team Finland -toiminnan kotimaan palveluketjua. Yrityksille on tarkoitus tarjota sujuvaa palvelua, jossa yksityiset sekä kuntien, maakuntien ja valtakunnalliset palvelut muodostavat asiakaslähtöisen ja saumattoman ketjun.

– Maakuntien Team Finland -toiminta on erittäin olennaista. Jatkossa kaikkiin maakuntiin pitää rakentaa yrityselämävetoinen Team Finland -ryhmä, joka vastaa asiakkaiden syöttämisestä valtakunnallisiin palveluihin periaatteella ”maakunnista maailmalle – maailmalta maakuntiin”, Pentikäinen sanoo.

– Kun palvelut toteutetaan asiakaslähtöisesti ja hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kesken, ja kuhunkin maakuntaan sopivalla tavalla, ollaan lähempänä sitä tavoitetta, että pk-vientiyritysten määrä tuplaantuu, hän kannustaa.

-Etelä-Pohjanmaalla toimii jo alueellinen Team Finland ryhmä. Työ on hyvässä vauhdissa. Maakuntaan tarvitaan kuitenkin oma henkilöresurssi, joka käytännössä koordinoi ryhmän toimintaa. Alueellisen ryhmän tavoitetta on kirkastettava. Vaaditaan systemaattisia toimenpiteitä maakunnan viennin kasvattamiseksi. Mallia voisimme katsoa Pohjanmaalta ja Keski-Pohjanmaalta, joissa vienti on saatu hyvään vauhtiin. Toki täytyy aina muistaa, että lopulta ratkaisun vientipanostusten aloittamisesta tekee yrittäjä itse kommentoi Sillanpää.

Organisaatiouudistuksen selvittäminen perusteltua

Työryhmä ehdottaa, että hallituksen puoliväliriiheen mennessä arvioidaan, onko perusteltua perustaa uusi Growth Finland -työnimellä kulkeva innovaatio- ja kansainvälistymispalveluita tuottava organisaatio. Valmistelun lähtökohtana on, että Finpron ja TEKESin pohjalta muodostetaan kokonaan uusi toimija. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että vienninedistämisverkostojen toimintaa ulkomailla uudistetaan.

– Julkiset palvelut pitää tuottaa tehokkaasti ja organisaatioita on uudistettava tarvittaessa rohkeasti. Voi olla, että tarvitaan rakenteellisia ratkaisuja. Kaikkein tärkeintä on, että uudistukset tehdään huolellisen valmistelun pohjalta ja asiakkaiden tarpeet edellä. On järkevää, että valmistelua jatketaan keväälle, Pentikäinen toteaa.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Minna Sillanpää, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, p. 050 66592