Etsi

Someilu yhdisti yrittäjät ja opettajat

Somepuuhastelusta koukuttaviin sisältöihin otsikolla houkuttelivat alueen yrittäjiä ja opettajia Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari ja Opinlakeus- oppilaitosverkosto koulutuspäivään ja paikalla olikin reilusti yli sata asiasta kiinnostunutta, joista puolet yrittäjiä ja toinen puoli opetushenkilöstöä ammattikorkeakoulusta ja toiselta asteelta.

Tilaisuuden avannut Sedun aikuiskoulutusjohtaja Pasi Artikainen otti heti käyttöön digitaalisen vuorovaikutuksen. Osallistujat kertoivat omasta somekäyttäytymisestään älyphelimilla kyselyyn vastaten. Yhteenvedon perusteella koolla olleet henkilöt viettivät päivittäin aikaa somessa pari tuntia. Artikainen kannusti sekä yrittäjiä että opettajia pitämään sometaidot ajantasalla nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Matleena Laakso, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntija Tampereelta sekä Jussi Ojala, BSTR Luova Konttori Oy:stä rohkaisivat paikallaolijoita blogin ylläpitämiseen. – Blogi toimii somessa omana kotisivuna, josta voitte sitten jakaa tietoa eri kanaviin. Näkyäkseen ja tullakseen kuulluksi, pitää somessa olla aktiivinen, materiaalin tuottaminen pitää olla jatkuvaa, Laakso ja Ojala totesivat.

Alueen oppilaitosten somecaseista kertoivat Joona Aro ja Pasi Jaskari. Oppilaitosten edustajien mukaan uudenlainen näkökulma myös koulutusten markkinointiin somessa tuotti erinomaisia tuloksia. Myös Studio Streetin yrittäjä Marko Koivuporras kertoi käytännön esimerkkejä yrittäjän näkökulmasta somen hyödyntämisestä yritysviestinnässä ja markkinoinnissa. – Monet valokuvaustempauksemme tapahtumissa ovat tuoneet meille somenäkyvyyttä moni verroin enemmän kuin osasimme odottaa.   

Toimitusjohtaja Minna Sillanpää Etelä-Pohjanmaan Yrittäjistä kertoi työelämäyhteistyön merkityksestä. - Työelämä on murroksessa. Sitä haastavat teknologia, globalisaatio, väestö- ja ikärakennekehitys, yhteiskunnan rakennetekijät, energiatalouden muutostekijät jne. Myös yritysten liiketoiminnat ja ansaintamallit muuttuvat. Liuta moninaisia asioita, joita meidän on kyettävä ottamaan huomioon, kun teemme työelämäyhteistyötä, Sillanpää kertoi.

Jatkossa opettajien on jalkauduttava entistä herkemmin yrityksiin, opiskelijoiden on otettava yhä enemmän omaa vastuuta ja yrityksiltä vaaditaan uudenlaisia valmiuksia. Tutkinnot rakentuvat jatkossa nykyistä laaja-alaisemmiksi kokonaisuuksiksi, joissa yksilön ja työelämän osaamistarpeet voidaan paremmin huomioida.  Tämä vaatii koulutuksen järjestäjiltä ja yrityksiltä vahvaa työelämävuoropuhelua. Tämä päivä sopii hyvänä pohjana tämän keskustelun jatkamiselle.

Illan päätti tietokirjailija ja viestinnän kouluttaja Katleena Kortesuo pohtimalla, kannattaako yrittäjän ja opettajan kuluttaa aikaansa oman brändinsä pohtimiseen?