Etsi

Opetusministeri kuuli yrittäjien ja kouluttajien ajatuksia koulutusreformista

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen kuuli sekä yrittäjiä että koulutuksen järjestäjiä Seinäjoella liittyen koulutusreformiin.

Meneillään oleva ammatillisen koulutuksen reformi on yksi hallituksen keskeisimpiä kärkihankkeita. Ammatillinen koulutus uudistetaan kokonaisuudessaan. - Tavoitteena on lisätä koulutuksen ja työelämän yhteistyötä sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Työpaikalla tapahtuva opiskelu järjestettäisiin pääasiallisesti joko oppisopimuskoulutuksena tai koulutussopimuksena. Uusi koulutussopimusmalli mahdollistaa joustavat polut työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämiseen ja tutkinnon suorittamiseen käytännönläheisesti, Grahn-Laasonen avasi.

- Suuri haaste on 190 miljoonan säästötavoite. Tutkintojen määrä tulee putoamaan puoleen nykyisestä. Yksilöllisten osaamispolkujen tavoitteena on löytää opiskelijalle oikeat keinot saavuttaa tutkinnossa vaadittava osaaminen. Työelämällä on entistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa osaamiseen jatkossa, Grahn-Laasonen totesi.

Yrityskentän näkemyksiä tilaisuudessa kertoi mm. toimitusjohtaja Minna Sillanpää Etelä-Pohjanmaan Yrittäjistä. - Erityinen huoli alueemme pk-yrittäjillä on koulutuksen keskittymisestä kasvukeskuksiin ja pelko työvoiman saannista ja riittävyydestä, toivomme että tämä huoli tunnistetaan. Yrityksille on luotava mahdollisuudet kasvaa ja kasvuun tarvitaan osaavaa työvoimaa. Lisäksi Sillanpää toi esille puheenvuorossaan pienet ensin-periaatteen. - Kun mallit testataan ensin pienissä yrityksissä, toimivat ne varmasti isoissakin organisaatioissa.