Etsi

Yrittäjyys

Maakunnalliset Yrittäjäpalkinnot Suomen Lämpöpuu Oy:lle ja Lankava Oy:lle

Perinteinen Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien järjestämä yrittäjien Itsenäisyyden juhla kokosi Törnävä-salin täyteen juhlakansaa itsenäisyyspäivän aattona.

Juhlapuheen pitänyt Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen totesi puheessaan, että Suomessa ei ole kyetty uudistamaan kansantalouden rakenteita niin, että tässä ympäristössä suomalainen työ olisi säilyttänyt kilpailukykynsä. - Oleellisin koko tämän kokonaiskuvan kannalta on siis suomalainen työ ja sen kilpailukyky. Työn ja kilpailukyvyn tekevät suomalaiset yritykset, sen mahdollistamisesta viime kädessä vastaa poliittinen päätöksenteko, Mäkynen totesi.

Mäkynen antoi tunnustuksen hallitukselle lähes kaikkien ohjelmansa suurten rakenneuudistusten eteenpäin viemisestä. - Sen sijaan yhdessä keskeisimmässä, Suomen talouden nopean ja pysyvän käänteen mahdollistavan uudistuksen, työmarkkinoiden rakenteellisen uudistuksen osalta hallitus on antanut sitoa kätensä ja antautunut työmarkkinakorporaatioiden painostuksen alla.

Mäkynen toi puheessaan esiin myös, ettei Suomi voi menestyä kovassa avoimien kansakuntien välisessä kilpailussa, jos se on tulevaisuudessakin järjestövaltainen talous, jossa on maailman jäykin palkanmuodostus, Euroopan keskitetyin työmarkkinamalli sekä ainutlaatuinen yleissitovuus, joka tappaa kilpailua työmarkkinoilla. - Tämä malli ei toimi avoimen talouden ja globaalin kilpailun Suomessa, ja siitä kärsivät eniten työttömämme ja pienet yritykset, joilla ei ole mahdollisuuksia vastata kansainväliseen kilpailuun. Tänään työmarkkinamme joustavat valitettavasti pääasiassa työttömyyteen.

- Me yrittäjät arvostamme tätä hienoa isänmaatamme todella paljon ja haluamme olla sen edelleen kehittämisessä vahvasti mukana. Siksi meidän järjestömme tehtävänä on toimia vastuullisesti, rakentavana ja ratkaisuhakuisena yhteistyötahona maan päättäjien ja muiden yhteiskunnassa vaikuttavien tahojen kanssa. Me toimimme arvojen mukaisesti rohkeasti, luotettavasti ja uudistaen. Me emme pelkää arvostelua, jota uudistajat aina saavat osakseen, koska kysymys on Suomen suunnasta. Meidän ratkaisumme kestävät arvostelun ja kriittisen arvioinnin, koska me emme koskaan halua hyvää lisää vain itsellemme, vaan mahdollisuuden tuottaa hyvää kauttamme kaikille suomalaisille. Yrittäjien etu on aina myös Suomen ja suomalaisten etu, Mäkynen päätti.

Juhlassa palkittiin kaksi yritystä Maakunnallisella Yrittäjäpalkinnolla. Tänä vuonna palkitut yritykset olivat Suomen Lämpöpuu Oy Teuvalta ja Lankava Oy Kauhavalta. Suomen Läpöpuusta palkintoa vastaanottamassa oli toimitusjohtaja Juha Palonen. Lankavan yrittäjäpatsaan vastaanottivat Kirsti ja Jyri Karppinen.

Suomen Lämpöpuu Oy on vuonna 1999 perustettu yritys, joka valmistaa lämpökäsiteltyjä puutuotteita pääasiassa rakennusten  ulkoverhouksiin ja terassirakentamiseen. Vuosittainen lämpökäsittelykapasiteetti on 20 000 m3 ja höyläyskapasiteetti on 50 000 m3. Yli 90 % yrityksen tuotannosta menee vientiin. Vientimaista tärkeimmät ovat Belgia, Hollanti, Iso-Britannia ja Iran. 

Ympäristöystävällisyys ja luonnollisuus ovat yritykselle tärkeitä arvoja. Lämpökäsitelty puu on luonnonmukainen tuote, jonka valmistuksessa käytetään ainoastaan vesihöyryä ja korkeaa lämpötilaa eikä lainkaan kemikaaleja.

Lankava Oy on vuuonna 1925 perustettu yritys, joka toimii Kauhavalla. Yritys muutti nimen Lankavaksi Kauhavan Kangas-Aitasta muutama vuosi sitten. Yritys myy neule- ja kudontalankoja sekä tarvikkeita pääasiassa tukkureille ja jälleenmyyjille, mutta verkkokaupan kautta tuotteita ostavat paljon myös kuluttaja-asiakkaat. Myös Ruotsissa yrityksellä toimii oma verkkokauppa. Lankavan verkkokaupasta tuotteita lähtee päivittäin Ruotsiin, vähän harvemmin Japaniin, Saksaan, Sveitsiin, Kanadaan ja Ukrainaan.

Karppiset antavat kiitosta henkilökunnalleen. – Työllistämme kolmetoista henkilöä ja meidän henkilökunta on asiantuntevaa ja sitoutunutta. Yrityksenä me panostamme trendien luomiseen toiminnan kulmakiviä ovat laaja omaleimainen ja mielenkiintoinen tuotevalikoima, Karppiset kertovat.

Maakunnallinen yrittäjäpalkinto on tunnustus yrittämisestä ja yrittäjyyden hyväksi tehdystä työstä. Molemmat yritykset täyttivät tunnustukselta vaadittavat kriteerit. Palkintolautakunta arvioi yritysten menestystä viiden viimeisen vuoden ajalta. Tasetietoihin perustuva yrityksen taloudelliseen kehitys ja liikevaihdon kasvu on ollut molemmissa yrityksissä ollut huomattavaa. Yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä, ne ovat panostaneet tuotekehitykseen sekä tuotteiden omaperäisyyteen sekä tuotteiden ja palveluiden laatuun.

Suomen Lämpöpuu Oy:n esittelyvideo

Lankava Oy:n esittelyvideo