Etsi

Järjestö

Haku aluejärjestön vaikuttamis- ja verkostoryhmiin on nyt auki!

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät suuntaa vuoteen 2018 uudistetulla organisaatiomallilla. Yrittäjäjärjestö tarjoaa jäsenilleen vaikutuskanavan kunnalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen sekä toimialakohtaiseen päätöksentekoon ja vaikuttamiseen.

Etsimme edunvalvonnan ryhmiimme ja verkostoryhmiimme aktiivisia jäsenyrittäjiämme toimikaudeksi 2018–2019. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden olla mukana vaikuttamassa ja palvelemassa uudenlaisessa yrittäjäjärjestössä.

Pyydämme hakijoita täyttämään hakulomakkeen viimeistään 31.12.2017. Jos haluat kertoa itsestäsi videolla, toimitathan sen  osoitteeseen niin ikään 31.12. mennessä.

Odotamme sinulta

- halua ja kiinnostusta perehtyä edunvalvonnallisiin asioihin
- halua ja valmiutta sitoutua vaikuttamisen ryhmissä työskentelyyn
- halua vaikuttaa pohjalaisten yrittäjien ja yritysten toimintaedellytyksiin
- yhteistyökykyä ja kykyä katsoa tulevaisuuteen

Jos hakijoita on enemmän kuin täytettäviä paikkoja, voit ilmoittautua myös vaikuttamisen ryhmän sähköisiin taustaryhmiin. Myös tällä tavoin voit olla mukana vaikuttamassa yrittäjien toimintaedellytyksiin ja edunvalvontaan.

LÄHDE MUKAAN VAIKUTTAJAKSI! HAKULOMAKKEELLE PÄÄSET TÄSTÄ LINKISTÄ

Lisätietoa ryhmistä ja niiden toiminnasta löydät alla olevasta tekstistä:

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät on Suomen Yrittäjien aluejärjestö, jonka tehtävänä on parantaa yrittäjien asemaa, yrittämisen edellytyksiä ja olla rakentamassa yrittäjämyönteistä ilmapiiriä. Aluejärjestöömme kuuluu noin 6000 yritystä 30 paikallisyhdistyksen kautta.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät toimii jäsenyrittäjiensä edunvalvojana ja toiminta-alueensa vaikuttajana sekä tehokkaana palveluorganisaationa. Tarjoamme jäsenillemme menestymisen mahdollisuuksia ja korkealaatuisia palveluita, koulutuksia ja tapahtumia.

Yrittäjäjärjestö edustaa yli 105 000 :aa jäsenyritystä. Työnantajayrityksistä noin 60 prosenttia kuuluu Suomen Yrittäjiin. Lähes joka neljäs palkansaaja saa toimeentulonsa Suomen Yrittäjien jäseneltä. 

Tehtävänämme on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen edellytyksiä. Tavoitteenamme on, että menestyviä yrityksiä ja yrittäjiä on enemmän ja yrittäjien taloudellinen ja sosiaalinen asema paranevat.

Aluejärjestön edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä toteutetaan kolmetasoisena.

Hallituksen työvaliokunta toimii maakunnallisena vaikuttajana aluehallintoon ja sidosryhmiin. Toiminnassaan työvaliokunta toteuttaa aluejärjestön hallituksen tekemiä linjauksia edunvalvonnassa.

Toimiala ja asiakokonaisuuksien edunvalvontaan sekä paikallisen vaikuttamisen tueksi aluejärjestön hallitus nimeää kolme vaikuttamisen ryhmää. Verkostoryhmät osallistuvat oman toimialueensa jäsenpalveluiden kehittämiseen sekä tuovat edunvalvontaan liittyviä kysymyksiä edunvalvontaryhmään ja työvaliokuntaan.

VAIKUTTAMISEN RYHMIEN TOIMINTA

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus on perustanut edunvalvonta- ja verkostoryhmiä tukemaan hallituksen työtä ja asioiden valmistelua. Ryhmien tavoitteena on saada asioiden valmisteluun laaja-alaista asiantuntemusta sekä samalla tukea aluejärjestön edunvalvontatyötä. Yhdessä voimme vaikuttaa entistä yrittäjämyönteisemmän ilmapiirin luomisessa.

Vaikuttamisen ryhmät

Vaikuttamisen ryhmä

Ryhmän vaikuttamisen sektoreita ovat alueen kehittämiseen liittyvät asiakokonaisuudet, yritys- ja työlainsäädäntö sekä verotus ja rahoitus. Ryhmän tehtävänä on nostaa esille alueen, pohjalaisten yrittäjien ja pk-yritysten elinkeinoasioihin liittyviä edunvalvontanäkökulmia ja evästää aluejärjestön hallitusta, työvaliokuntaa ja toimistoa näiden näkökulmien eteenpäin ajamisessa. Ryhmä toimii aluejärjestön ja jäsenten välisenä vaikuttamisen kanavana.

Ryhmässä on 10 jäsentä. Sen puheenjohtajana toimii aluejärjestön puheenjohtajiston jäsen ja sihteerinä aluejärjestön toimitusjohtaja.

Alueellinen ryhmä

Ryhmän jäsenten tehtävänä on toimia paikallisyhdistysten toiminnan ja paikallisen vaikuttamisen tukena ja toiminnan koordinaattorina. Alueryhmän jäsenten toimialueet muodostuvat elinkeinoyhtiöiden tai elinkeinoasiamiesten toiminta-alueisiin perustuen.

Ryhmän jäsenen tehtävät:

 • Paikallisyhdistystoiminnan kehittäminen ja toimintamallien jakaminen
 • Alueellinen paikallisyhdistysten yhteistyön koordinointi ja kehittäminen
 • Kuntayhteistyön ja kuntavaikuttamisen hyvien käytänteiden jakaminen
 • Paikallisen edunvalvonnan ja kuntayhteistyön tukeminen
 • tarvittaessa julkisuudessa alueensa yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä

Ryhmässä on 10 jäsentä. Ryhmän puheenjohtajana toimii aluejärjestön puheenjohtajiston jäsen ja sihteerinä aluejärjestön järjestöpäällikkö.

Järjestöryhmä

 • valmistelee hallitukselle järjestön organisaatiorakenteeseen ja sääntöihin liittyviä kysymyksiä
 • valmistelee järjestön palkitsemisiin liittyvät kysymykset
 • aluejärjestön hallintoon ja toiminnan rakenteisiin liittyvien asioiden valmistelu
 • aluejärjestön luottamushenkilövalintojen valmistelu
 • pitkän tähtäimen suunnittelu aluejärjestön tulevan toiminnan sekä paikallisyhdistysten luottamushenkilöiden koulutustarpeiden osalta

Ryhmässä on 10 jäsentä. Sen puheenjohtajana toimii aluejärjestön puheenjohtaja ja sihteerinä aluejärjestön järjestöpäällikkö.

Verkosto- ja tukiryhmät

Verkostoryhmät kehittävät oman toimialueensa aluejärjestön tapahtumia ja koulutuksia sekä tekevät edunvalvontaan ja aluejärjestön jäsenpalveluihin liittyviä esityksiä vaikuttamisen ryhmiin ja työvaliokuntaan. Aluejärjestön puheenjohtajiston jäsen toimii verkostoryhmien koordinaattorina.

Yksinyrittäjät

 • yksinyrittäjien yhteisöllisyyden ja toiminnan edistäminen
 • edunvalvonnan tukena yksinyrittäjiä koskevissa asioissa

Ryhmässä on 10 jäsentä, sihteerinä aluejärjestön toimihenkilö.

Nuoret Yrittäjät

 • nuorten yrittäjien yhteisöllisyyden ja toiminnan edistäminen alueella
 • toimia aluejärjestön tukena nuorten yrittäjien toiminnan kehittämisessä

Ryhmässä on 8 jäsentä, sihteerinä aluejärjestön toimihenkilö.

Viestintä

 • aluejärjestön viestinnän kehittäminen sekä sisällöltään että välineiden osalta
 • paikallisyhdistysten viestinnän kehittäminen ja tukeminen
 • yrittäjäkuukauden teeman suunnittelu

Ryhmässä on 10 jäsentä, sihteerinä aluejärjestön toimihenkilö.

Visionäärit

 • tehtävänä on tunnistaa tulevaisuuden kehityssuunnat ja niiden vaikutukset yrittäjyyteen ja pk-yrityksiin alueella

Ryhmässä on 8 jäsentä, sihteerinä aluejärjestön toimihenkilö.