Etsi

Pk-yrittäjien odotukset suhdanteiden kehityksestä heikentyneet

Eteläpohjalaisten pk-yritysten suhdanneodotukset ovat heikentyneet selvästi viime syksystä. Lähiajan suhdanneodotuksia kuvaava pk-yritysbarometrin saldoluku tipahti Etelä-Pohjanmaalla viime syksyn luvusta +22 lukemaan +2. Suhdanteiden paranemista ennakoi selvästi harvempi ja heikkenemistä selvästi useampi vastaaja kuin syksyllä.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Heikki Risikko sanoo, että yleisten suhdanneodotusten heikentyminen on ennakkoarvioiden mukainen. Hänen mukaansa on kuitenkin pidettävä mielessä, että eteläpohjalaisista vastaajista 55 % uskoo suhdanteen pysyvän ennallaan.

- Lisäksi oman alueemme tuloksissa on merkille pantavaa, että henkilökunnan määrän muutosodotukset poikkeavat koko maan tuloksesta. Valtakunnallisesti henkilökunnan määrän ennakoidaan vähenevän, mutta meillä saldoluku näyttää pientä plussaa, Risikko sanoo.

Yritysrahoituksen saatavuus erinomainen

Finnvera Oyj:n aluepäällikkö Kari Hytönen sanoo, että yritysrahoituksen saatavuus on pysynyt erinomaisella tasolla, mutta joitain merkkejä pankkien luottopolitiikan kiristymisestä ilmenee barometrissa.

- Rahoituksen kysyntäkin tuntuisi laskevan edelleen, koska investointiaikomukset vähenevät, kun talouden ennustetaan kasvavan hitaammin. Vain joka viides pk-yritys aikoo hakea rahoitusta seuraavan 12 kk:n aikana. Rahoitusta aiotaan käyttää yleisimmin kone- ja laiteinvestointeihin tai rakennusinvestointeihin, Hytönen toteaa.

Hänen mukaansa alhaiseen investointihalukkuuteen vaikuttaa myös se, että kasvuhakuisten yritysten osuus on kääntynyt laskuun. Oman yrityksensä omistajanvaihdosta suunnittelee joka neljäs yrittäjä seuraavan viiden vuoden aikana. Onnistunut omistajanvaihdos on mahdollisuus saattaa yritys uuteen nousuun. Jatkaja on usein kasvu- ja uudistumishaluinen ja vaikutukset heijastuvat myös yrityksen verkostoon positiivisesti.

- Omistajanvaihdosten edistäminen on kasvuyrittäjyyden edistämistä. Pk-yrittäjät mainitsevat tärkeimmäksi keskustelukumppaniksi omistajanvaihdostilanteessa tilitoimiston tai tilintarkastajan ja alueen maksuttomat omistajanvaihdospalvelut ovat toiseksi tärkein taho.

Työvoiman saatavuudessa ongelmia

Barometrin mukaan pk-yrityksillä on edelleen ongelmia työvoiman saatavuudessa. Barometrin mukaan työvoiman saatavuuden ongelmat eivät korostu alueellamme niin merkittävästi kuin koko maassa, vaikka alueellamme on maan alhaisimmat työttömyysluvut. Osaavan työvoiman saatavuushaasteisiin on vastattu uudistamalla yrityskohtaisesti räätälöityjä yhteishankintakoulutuksia.

- RekryKoulutuksia on toteutettu runsaasti eri puolella maakuntaa. Välineitä osaamisen kehittämiseen löytyy monipuolisesti. TE-toimiston yritysasiantuntijat tekevät yli 1000 yrityskäyntiä vuodessa yritysten palvelutarpeiden määrittämiseksi, yksikön päällikkö Marjut Leppänen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta sanoo.

Kasvuhalukkuutta löytyy - panostusta kansainvälistymiseen tarvitaan

Noin joka viidennellä Etelä-Pohjanmaan alueen pk-yrityksistä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla. Vientiä harjoittavien yritysten määrä on Etelä-Pohjanmaalla alemmalla tasolla kuin maassamme keskimäärin. Suhdanteiden vaihtelusta huolimatta kansainvälistymisen edistäminen on välttämätöntä.

- Kansainvälistä kasvua hakevien pk-yritysten tukena alueella ovat Team Finland-toimijat ELY-keskus, BusinessFinland ja Finnvera palveluineen sekä laaja sidosryhmä. Alueella tehtävällä Team Finland-yhteistyöllä pyritään parantamaan eri kansainvälistymisen vaiheissa olevien yritysten tavoitteisiin pääsemistä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistämässä yhteistyöverkoston kanssa yritysten kansainvälistymistä edistävän pilottihankkeen, sanoo kehittämispäällikkö Kari Välimäki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Pk-yritysbarometri kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa.

Koko maan kattava pk-yritysbarometri luettavissa täällä ja Etelä-Pohjanmaan alueen täällä.

 

Lisätietoja:       

Heikki Risikko, toimitusjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
p. 050 317 5145

 

Kari Hytönen, aluepäällikkö
Finnvera Oyj
p. 040 183 3013

 

Marjut Leppänen, yksikön päällikkö
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
p. 040 536 8057

 

Kari Välimäki, kehittämispäällikkö
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
p. 040 540 2378