Vaikuttamistyö | Yrittajat.fi

Etsi

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien vaikuttamistyö

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät tekee parhaansa turvatakseen yrittäjän toiminnan olosuhteita. Vaikutamme niihin olosuhteisiin, joihin yksittäisen yrittäjän on mahdotonta vaikuttaa. Katsomme vaikuttamistyössä kauaskantoisesti ja viemme pitkän aikavälin tavoitteita strategiamme mukaisesti eteenpäin. Olemme yhteisvoimin rakentamassa yrittäjyydelle parempia toimintaolosuhteita kaikkina aikoina. Aluejärjestönä viemme yrittäjäkentän näkemyksiä edunvalvonnasta vahvasti ja määrätietoisesti eteenpäin; parannamme pohjalaisten yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asemaa ja kannattavan toiminnan edellytyksiä. Tämä järjestö on jäsenyrittäjiään varten.

Käytännössä vaikuttaminen tarkoittaa osallistumista alueemme kehitystä koskeviin työryhmiin ja yrittäjyyttä tukeviin hankkeisiin, lausuntojen ja kannanottojen tekemistä ja tarvittavien kehitysprosessien käynnistämistä. Vastaavasti toimimme jäsentemme äänitorvena aluepäättäjien suuntaan. Paikallisyhdistyksen luottamushenkilöt tekevät vaikuttamistyötä paikallisella tasolla.

Yrittäjäjärjestön vaikuttamisen tuloksia vuonna 2016

Suomen Yrittäjät sai aikaan muun muassa yrittäjävähennyksen ja maksuperusteisen arvonlisäveron sekä muitakin verotusmuutoksia. Työllistäminen helpottuu ja pk-yrittäjät pääsevät helpommin mukaan julkisiin hankintoihin ja parikymmentä muutakin uudistusta.

Tutustu vaikuttamistyön sisältöön tästä