Etsi

Markkinavuoropuhelu Alajärven paloaseman rakennusurakan kilpailuttamisesta

Markkinavuoropuhelu Alajärven paloaseman rakennusurakan kilpailuttamisesta

Aika

6.6.2019 | 18:00

Paikka

Hotelli-Ravintola Alvariini
Muut tapahtumat

Alajärven kaupunki käynnistää markkinavuoropuhelun uuden paloaseman rakennusurakan kilpailuttamisesta. Markkinavuoropuhelu pidetään 6.6.2019 kello 18.00 alkaen ravintola Alvariinissä, osoitteessa paavolantie 1 62900 Alajärvi.

Tavoitteena on kartoittaa markkinoita ja käynnistää avoin vuorovaikutusprosessi kaupungin ja potentiaalisten toimittajien välillä ja käydä läpi vaihtoehtoisia näke-myksiä, sekä ratkaisuehdotuksia kaupungin vaatimuksia vastaavan rakennusura-kan toteuttamiseksi.

Osallistuminen markkinavuoropuheluun ei sido palveluntuottajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tar-jouskilpailuun osallistumiselle. Markkinavuoropuhelutilaisuuteen osallistumatta jättäminen ei myöskään sulje pois varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumista.

Markkinavuoropuhelutilaisuuteen osallistuminen ei ole vaikutusta tarjoajan ase-maan itse kilpailutusprosessissa.Markkinavuoropuhelussa on mahdollista esittää kommentteja, sekä käydä avoin-ta keskustelua hankintaa valmistelevien viranhaltijoiden kanssa ja muiden paikal-laolevien kesken.Kyseessä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, markkinavuoropuhelu toteutetaan osana hankinnan suunnittelua.

Tervetuloa !