Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjyys

Alajärven kaupunkikeskustan palvelukartta on valmistunut

Alajärven kaupunkikeskustan palvelukartta 2017.pdf

Taustaa

Alajärven kaupunkikeskustan palvelukartan toteuttamisen lähtösysäyksenä oli Kaupan kehittämisryhmän yrityksille asiakkailta tullut palaute. Alajärven keskustassa asioivat kaupan- ja palvelualan tarjontaa hakevat ihmiset sekä paikkakunnalla vierailevat turistit kokivat, että täältä on monipuolinen alan tarjonta, mutta niiden löytäminen on joskus hankalaa.

Valmistelu

Kun oli selvitetty, että kaupungin toimesta ei tällä tietoa ole tulossa opaskarttaa tai vastaavaa, niin Alajärven Yrittäjät ry:n hallitus päätti, että Kaupan kehittämisryhmä ryhtyy asiassa toimenpiteisiin. Asian ympärille koottiin työryhmä, johon tuli kehittämisryhmän lisäksi edustus Elävä Aalto –hankkeesta, kaupungilta ja JPYP:ltä.

Työryhmän vastuut ja tehtävät jakautuivat pääosin siten, että Kaupan kehittämisryhmä ja Elävä Aalto –hanke vastasivat palvelukartan rahoituksesta ja tahojen edustajat toteutustyöstä sekä kaupunki kartta-aineiston oikeuksien luovuttamisesta veloituksetta käyttöön ja sen edustaja osasisällöstä. Työskentelyn koordinointi hoidettiin JPYP:n toimesta. Työryhmä kokoontui alkuvuoden aikana neljä kertaa. Palvelukartan graafisen suunnittelun, koonnin ja painattamisen tuotti paikallinen Jani Levijoen Mainostoimisto Ikonos.

Palvelukartan rakenne

Palvelukartta on kooltaan A3-kokoinen arkki, joka on taiteltu asiakasystävälliseen tasku- ja käsilaukkukokoon. Arkin ”sinisellä” puolella on linkit niihin, mitä nähtävää

ja koettavaa Alajärveltä löytyy ja lisäksi siinä on paikkakunnan monipuolisen kulttuuritarjonnan esilletuonti Alvar Aallon, Nelimarkka-museon sekä Aaltoa ja Aarioita-festivaalin muodossa. Idea Aalto-kierrokseen saatiin paikkakunnan matkailuyrittäjältä, joka oli bongannut vastaavan alueella aikaisemmin toimineesta matkailuhankkeesta.

Kartan kääntöpuolella on esillä keskusta-alueen yritystarjonta ja otsikon ”Muut kohteet” alla lisäksi erilaisia julkisia ja sen luonteisia kohteita. Yritykset on sijoiteltu ryhminä sijainnin mukaan katuotsikoiden alle ja kauppakeskuksissa sijaitsevat lisäksi niiden yhteyteen.

Palvelukartan toteutuksessa on noudatettu kaupungin voimassa olevaa graafista ohjeistoa.

Kartan jakelu ja saatavuus

Alajärven kaupunkikeskustan palvelukartasta on otettu aluksi 3.000 kappaleen painos. Kolmanneksen jakelusta jäsenyrityksilleen vastaa Kaupan kehittämisryhmä, toiset 1.000 kpl jaetaan Elävä Aalto –hankkeen toimesta sen tapahtumien yhteydessä ja loput hoidetaan JPYP:n toimesta saataville kaupungin info-pisteisiin ja erilaisiin julkisiin paikkoihin. Lisäksi kesä-heinäkuun vaihteessa tulevilla Rokulipäivillä palvelukartta on saatavilla JPYP:n osastolla.

Kartasta on tehty lisäksi sähköinen versio, joka tullaan laittamaan työskentelyssä mukana olevien tahojen edustajien toimesta kunkin omille kotisivuille.

Yhteistyössä:

Alajärven Yrittäjät ry/ Kaupan kehittämisryhmä: Lauri Joensuu, Matti Ahonen, Jukka Salmenautio ja Markku Harju

Elävä Aalto –hanke: Elina Paavola-Mikkonen, Inga Yli-Sikkilä, Maikki Kokko ja Maria Lampinen

Alajärven kaupunki: Ville Vistbacka

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy (JPYP): Jouko Etula

 

”Joukossa on voimaa!”

 

Teksti/Lisätietoa:

Jouko Etula

Yrityspalvelupäällikkö

JPYP

044 2970 247