Etsi

Työmarkkinat

Alajärven kaupungin nuorten työllistämituki yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille työnantajille

Alajärven kaupungin nuorten työllistämistuki yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille työnantajille (toiminta-aika 2.5. – 2.9.2018)

 

Alajärven kaupunki maksaa Alajärvellä toimiville yrityksille, yhdistyksille tai yksityisille työnantajille

nuorten kesätyöllistämistukea. Tukea maksetaan 15 – 22 vuotiaasta nuoresta, jonka kotikunta on Alajärvi.

 

Kesätyötukea maksetaan avustuksena työnantajalle 70 euroa/viikko enintään neljän viikon ajalta

(enintään 280 euroa/henkilö) ja enintään viidelle työntekijälle/työnantaja.

Tuen saadakseen työnantajan on maksettava työntekijälle palkkaa vähintään 180 euroa/viikko

(+työnantajakulut). Työnantajan on otettava työntekijälle lakisääteinen tapaturmavakuutus

ennen työsuhteen alkua ja työnantaja on velvollinen antamaan kesätyöntekijälle työtodistuksen

työsuhteesta.

 

Tuen hakeminen:

Alajärven kaupunki on julkinen laitos ja kaupungin avoimet työpaikat tulee olla julkisesti haettavana,

joten tuen saadakseen työnantaja ilmoittaa avoimet kesätyöpaikat TE-toimistoon ja valitsee tuettavaan työpaikkaan

TE-toimistoon työnhakijaksi ilmoittautuneen nuoren, joka täyttää tuen saannin edellytykset.

 

Vaikka nuoren tulee ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi, kannattaa nuoren lisäksi tiedustella

kesätyöpaikkaa suoraan yrityksiltä, yhdistyksiltä tai yksityisiltä työnantajilta, ja kertoa, että hänen

palkkaamiseensa on mahdollista saada kaupungin tukea. Työnantaja voi suoraan sopia nuoren kanssa

kesätyöstä, mutta tuen saadakseen sekä työnantajan että työntekijän on ilmoittauduttava TE-toimistoon.

 

Tukea haetaan täyttämällä Kesätyösopimuslomake (Huom! kesätyösopimus ei korvaa normaalia työsopimusta)

ennen työsuhteen alkamista ja toimittamalla allekirjoitettu lomake Alajärven kaupungin yhteyshenkilölle  20.6.2018 mennessä.

Kesätyösopimuslomake löytyy Alajärven kaupungin kotisivulta, Te-toimistosta tai kaupungin yhteyshenkilöltä.

kesatyosopimus.pdf

 

Tuen maksaminen:

Kesätyösopimuslomakkeen saatuaan kaupungin yhteyshenkilö lähettää työnantajalle tiedon tuen 

hyväksymisestä ja tilityslomakkeen. Tuki myönnetään kesätyösopimuslomakkeiden saapumisjärjes-tyksessä niin kauan kuin määrärahaa riittää.

Kesätyön päättymisen jälkeen työnantaja toimittaa tilityslomakkeen tuen maksamista varten kaupungin yhteyshenkilölle viimeistään 22.9.2018.

Tilityslomakkeen liitteenä on oltava kopio palkkaerittelystä tai muu todiste, josta selviää maksetun palkan määrä.

 

Yhteyshenkiöt:

Alajärven kaupunki:     Marja-Liisa Joensuu       puh. 06 2412 2212

E-P:n TE-toimisto:         Anne Paavola                  puh. 029504 6604

E-P:n TE-toimisto:         Jenna-Maria Heinonen                            

 

Työpaikan voi ilmoittaa sähköisti te-palvelut.fi –sivustolla tai ottamalla yhteyttä TE-toimistoon.

Nuori ilmoittautuu kesätyönhakijaksi täyttämällä Työnhakijaksi ilmoittautumislomakkeen, joita saa TE-toimistosta tai Suomi.fi –palvelusta tai

verkkopankkitunnuksilla Oma asiointi-verkkopalvelussa (www.te-palvelut.fi) tai käymällä TE-toimistossa.