Etsi

Emergency banner

Työmarkkinat

Alajärven kaupungin nuorten työllistämistuki yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille työnantajille

Alajärven kaupungin nuorten työllistämistuki yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille työnantajille (toiminta-aika 2.5. – 31.8.2019)

Alajärven kaupunki maksaa Alajärvellä toimiville yrityksille, yhdistyksille tai yksityisille työnantajille

nuorten kesätyöllistämistukea. Tukea maksetaan 15 – 22 vuotiaasta nuoresta, jonka kotikunta on Alajärvi.

Kesätyötukea maksetaan avustuksena työnantajalle 70 euroa/viikko enintään neljän viikon ajalta

(enintään 280 euroa/henkilö) ja enintään viidelle työntekijälle/työnantaja.

Tuen saadakseen työnantajan on maksettava työntekijälle palkkaa vähintään 180 euroa/viikko

(+työnantajakulut). Työnantajan on otettava työntekijälle lakisääteinen tapaturmavakuutus

ennen työsuhteen alkua ja työnantaja on velvollinen antamaan kesätyöntekijälle työtodistuksen

työsuhteesta.

Tuen hakeminen:

Tukea haetaan täyttämällä Kesätyösopimuslomake (Huom! kesätyösopimus ei korvaa normaalia työsopimusta) ennen työsuhteen alkamista ja toimittamalla allekirjoitettu lomake Alajärven kaupungin yhteyshenkilölle  20.6.2019 mennessä. Kesätyösopimuslomake löytyy Alajärven kaupungin kotisivulta kohdasta ”uutiset”, Te-toimistosta, Ohjaamosta tai kaupungin yhteyshenkilöltä.

PDF iconkesatyosopimus_2019.pdf

Tuen maksaminen:

Kesätyösopimuslomakkeen saatuaan kaupungin yhteyshenkilö lähettää työnantajalle tiedon tuen 

 hyväksymisestä ja tilityslomakkeen. Tuki myönnetään kesätyösopimuslomakkeiden saapumisjärjes-tyksessä niin kauan kuin määrärahaa riittää.

PDF icontilityslomake_2019.pdf

Kesätyön päättymisen jälkeen työnantaja toimittaa tilityslomakkeen tuen maksamista varten kaupungin yhteyshenkilölle viimeistään 20.9.2019. Tilityslomakkeen liitteenä on oltava kopio palkkaerittelystä tai muu todiste, josta selviää maksetun palkan määrä.

Alajärven kaupungin yhteyshenkilö:   

 Marja-Liisa Joensuu       puh. 06 2412 2212