Etsi

Emergency banner

Kaskisten Yrittäjät - Kaskö Företagare

En intresseorganisation för företagare samt små och medelstora företag som har verksamhet i Kaskö. Föreningen deltar i ärenden som gäller företagandet, näringslivet och arbetsgivaren.

Föreningens syfte är att förbättra företagens och företagarnas allmänna förutsättningar för lönsam verksamhet inom föreningens verksamhetsområde.

Centrala uppgifter:

 • Föra framåt företagande, sund konkurrens och samarbete mellan företag
   
 • Representera sina medlemmar i relation till stadens förvaltning genom att göra framställningar och initiativ som befrämjar och stöder ekonomisk, samhällelig eller arbetsmarknadspolitisk position av små och medelstora företag samt ge utlåtande om temat.
   
 • Informera om den privata företagandes betydelse och förutsättningar
   
 • Utveckla samarbete och förhandlingsrelationer mellan arbetsgivare och arbetstagare
   
 • Ordna rekreation och fritidsaktiviteter såsom utflykter och fester för sina medlemmar
   
 • Föra ihop företagare som har verksamhet på orten och bygga en yrkesmässig sammanslutning som övervakar och utvecklar gemensamma intressen och ärenden.

Kaskö Företagare är en av de 30 lokalföreningar som hör till Företagarna i Södra Österbotten.