Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kauhavan Yrittäjät

Kauhavan Yrittäjät toivottavat hyvää päivää!

Kauhavan Yrittäjät ry on kaupungissa toimivien yrittäjien ja yksityisessä omistuksessa olevien yritysten yrittäjä- ja elinkeinopoliittinen etujärjestö, joka valvoo yrittäjien ja yritysten toiminnallisia ja taloudellisia etuja kuntatasolla.

Kauhavan Yrittäjäyhdistyksen keskeisimmät tehtävät voidaan määritellä seuraavasti:

- Edustaa jäsenistöänsä kaupungin ja kuntien suuntaan tekemällä sille yksityisen yrittäjäkunnan taloudellista, yhteiskunnallista ja työmarkkinapoliittista asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä ja aloitteita.
 

- Tiedottaa yksityisen yritystoiminnan merkityksestä ja toimintaedellytyksistä sekä kotikunnassaan että yleensä
 

- Järjestää kokouksia, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia
 

 -Huolehtii jäsenkuntansa virkistys- ja vapaa-ajantoiminnasta

 
-Koota yksityinen yrittäjäkunta kiinteäksi ammatilliseksi yhteenliittymäksi

 
-Suorittaa muut keskusliiton ja aluejärjestön antamat tehtävät
 


 [[{"fid":"24655","view_mode":"wysiwyg","type":"media"}]]