Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Historia

Seinäjoen Yrittäjien perustava kokous pidettiin 20.2.1930 Rautatieläisten talossa (nyk. Hotelli-Ravintola Alma) Seinäjoella. Paikalla oli tuolloin 30 yrittäjää, mikä oli kunnioitettu määrä silloisissa olosuhteissa. Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen yhdistyksessä oli 57 jäsentä. Pula- ja sotavuosien ajat olivat takaisku toiminnalle, koska jokaiselta vaadittiin enemmän aikaa oman yrityksen pyörittämiseen.

Sodan jälkeen ajat olivat vaikeat säännöstelyn ja verolain vuoksi. Ostohalu oli kova, mutta tavaraa ei saanut. Vaikeudet kuitenkin vähitellen voitettiin. Naiset irtautuivat vuonna 1947 omaksi yhdistykseksi. 1950-luvun nousukausi kiristi kilpailua ja veti entistä enemmän yrittäjiä yhteen. Vuosi vuodelta yhteisten kokousten määrä kasvoi samoin käsiteltävien asioiden.

1960-luvulla uusia haasteita yhdistykselle toi kauppalan muuttuminen kaupungiksi. Tuolloin alkoi näihin päiviin asti jatkunut kaupungin ja yrittäjien yhteistyö. Kaupunkia kehitettiin silloin yrittäjiä kuunnellen.

Kasvua ja koulutusta 
1970-luvulla yhdistyksen tukijalka oli tehostunut toimikunta, joka sai jäsenistön liikkeelle eri muodoissa. Toimikunta avasi uusia toimintamahdollisuuksia ja toisaalta veti mukaan uusia jäseniä yrittäjätoiminnan pariin. 1980-luvulle tultaessa yrittäjäyhdistys oli kasvanut varteenotettavaksi. Vuosikymmentä voi luonnehtia kasvun ja koulutuksen vuosikymmeneksi. Jäsenjoukon myötä kasvoi myös yhdistyksen toiminta-alue. Yhdistyksen toiminta oli monipuolista, tehokasta ja vilkasta. Vuonna 1981 alettiin jakamaan vuotuisia yrittäjäpalkintoja. Yhdistys kasvoi maakuntansa suurimmaksi.

Uuden vuosituhannen lähestyessä koettiin taloudellisesti vaikeat vuodet, jolloin jäsenmäärä laski hetkellisesti, mutta lähti räjähdysmäisesti nousuun vuosituhannen loppun lähestyessä. Tiedottaminen lisääntyi, mutta aktiiviset yhteiset hetket vähenivät. Yhdistys hankki Rukalta mökin jäseniensä käyttöön, mikä osoittautui onnistuneeksi hankinnaksi. Tapahtumat tiivistyivät pikkujouluun ja Oktoberfestiin. Oktoberfestit ovat edelleen jäsenistön suurin yhteinen tapahtuma, kooten joka vuosi yli 500 Seinäjoen yrittäjäyhdistyksen jäsentä yhteen.
Uudella vuosituhannella yhdistys on keskittynyt jäsenistön hoitamiseen ja kaupungin kehittämiseen. Maakunta keskus luo tuntuvia muutoksia kaupungille, minkä vuoksi yrittäjien ääni on saatava kuulumaan. Vuonna 2005 yhdistys hankki Yrittäjyyden monumentin Kapernaumin teollisuusalueelle kuvaamaan periksiantamatonta yrittäjyyttä. Yrittäjä -patsas luovutettiin juhlallisin menoin 2.10.2005 Seinäjoen kaupungille.

 

Vuonna 2018 yrittäjäyhdistys teki strategiassaan harppauksen kohti vaikuttavampaa ja vakuuttavampaa toimintaa rekrytoimalla yhdistykseen historiansa ensimmäisen kokoaikaisen työntekijän. Syyskuussa 2018 yhdistyksen koordinaattorina aloitti Kaisa Metsänranta. Toiminnan monipuolistuminen ja vaikuttamisen mahdollisuudet kunnallisessa päätöksenteossa paranivat entisestään. Paikallisen vaikuttamisen sekä toiminta-alueen kehittämisen tueksi Seinäjoen Yrittäjät perustivat vuonna 2018 yhteistyökumppaneidensa kanssa kaupunkikeskustan kehittämistyöryhmän, CityTeamin sekä teknologiaklusterin kehittämistyöryhmän, TechTeamin. Työryhmiä koordinoidaan Seinäjoen Yrittäjien toimesta.

Vuonna 2019 Seinäjoen Yrittäjät saivat historiansa ensimmäisen toiminnanjohtajan kun aiemmin koordinaattorina toiminut Metsänranta nimitettiin tehtävään. Paikallisyhdistys toimii aktiivisena paikallisena vaikuttajana ja yhteistyö kumppaneiden sekä sidosryhmien kanssa on  päivittäistä. Vuonna 2019 yhdistys oli mukana 60 tapahtumassa vuoden aikana.


Seinäjoen Yrittäjät on kasvanut kasvanut yli 1300 jäsenen yhdistykseksi. Toiminta jatkuu erittäin aktiivisena, jopa aktiivisempana kuin koskaan.