Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Innostusta ruokitaan tunnistamalla vahvuudet ja into

Uteliaisuus uudelle ja oudolle sekä rohkeus tarttua muiden tarjoamaan tilaisuuteen ovat seinäjokelaisen Arja Hyytiän mielestä innostuksen lähteitä. Asiasta riippumatta sisäinen tai sisäistetty motivaatio liittyvät siihen, että on intoa toteuttaa käytännössä elämän- ja työkokemukseen liittyvää osaamista ja nauttia ystävien, työkaverien ja muiden asiantuntijuudesta saatavasta tuesta. Arja Hyytiän haastattelu jatkaa Into Seinäjoki Oy:n ja Seinäjoen Yrittäjien Innostu Seinäjoesta - kampanjan juttusarjaa.

– Kasvuympäristö eli koti, koulu, työyhteisö ja muun muassa harrastukset kuten myös luottamustoimet mahdollistavat parhaimmillaan herkistymisen ympäröiville asioille ja ilmiöille. Silloin alkaa kuulla ja tuntea asioita uusista näkökulmista, lukea ja ottaa niistä lisää selvää, sanoo Arja Hyytiä.

Innostumisesta seuraa prosessi, joka syvimmillään on flow-tila. Silloin ei tunne kuormittuvansa eivätkä energiat karkaa. Myös kuntien, muiden yhteisöjen ja yritysten uudet toimintatavat kuten asukas- tai asiakasraadit ja osallistava päätöksenteko palvelevat Arjan mielestä vuorovaikutusta, kun kyse on asukkaiden sekä johdon innostukseen reagoimisesta, innostuksen herättämisestä ja sen ylläpitämisestä. Kaiken keskiössä on Arjan mielestä avoimuus, laajasti ymmärrettynä.

– Paha on uusista tai entisistä asioista ja tekemisistä innostua, jos kokee kaiken jo tietävänsä, hallitsevansa tai on eri syistä välinpitämättömyyden tilassa.

                                                    Innostus luo menestystä

Arjan aivan ensimmäinen innostuksen kohde yllättää. Jurvan naapurit tunnistivat pienen tytön innon osallistua sokerijuurikkaiden harvennukseen. Jälkeenpäin arvioituna Arja kuvailee naapureilla olleen ymmärrys ja kokemus siitä, että lapsen intoon vastaamalla, neuvomalla ja häneen luottamalla työ neuvoo tekijäänsä myös myöhemmin. Usean lapsen ja nuoren yhteisöllisellä ja rennolla fiiliksellä tuota innostusta ruokittiin lisää. Sama pätee myös työyhteisöihin.

– Koulu- ja työpaikkakiusaamisen tietoinen ehkäisy ja tekoihin varhainen puuttuminen ovat välttämättömiä eri-ikäisten innostuksen ja innovaatioiden mahdollistamisessa. Muutoin mahdollistetaan innostuksen tuhoaminen ja ihmisen latistaminen. Työyhteisöissä kaikkien osallisten innon, nykyisten vahvuuksien ja mahdollisen kouluttautumishalukkuuden tunnistaminen ovat tulevaisuuden menestyksen edellytyksiä.

Työnohjauspalveluja ja koulutusta toiminimellään Top - Synkronia varsinaisen päivätyön ohella tarjoavan hallintotieteiden maisteri Arja Hyytiän kokemuksen mukaan työyhteisöissä on paljon muutakin kuin varsinaista ammatillista erityisosaamista. Kyse on siitä, miten nuo innostukseen perustuvat osaamiset saadaan työyhteisöjen käyttöön, osaksi menestymistä ja lisäinnostuksen lähteiksi. Tässä ollaan aikuisopiskelija-Arjan nykyisen innostuksen kohteen eli yhteistoiminnan johtamisen äärellä.

Avoimet yliopisto-opinnot ja EPANET-yhteistyöverkosto kuten muutkin koulutuspalvelut ovat Arjalle kiitollisuuden aihe, sillä hänelle opiskelu on aina ollut osa omaehtoista tyky-toimintaa. Ilman kotiväen, ystävien ja työyhteisön tukea ei opiskelun ja työn tekemisen innostus kuitenkaan kanna tavoiteltuihin tuloksiin.

Teksti: Kirsi Kuusisto

Kuva: Timo Aalto