Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tutustu kaupungin hankintakalenteriin ja tarjoa yrityksesi palveluja

Seinäjoen kaupungin hankintakalenteri antaa yrityksille ennakkotietoa kaupungin tulevista hankinnoista ja lisää hankintatoimen avoimuutta sekä hankintaprosessien suunnitelmallisuutta. Kalenterin avulla yritysten on helpompaa varautua kaupungin tuleviin kilpailutuksiin.

Hankinnat tarjoavat yrityksille lukuisia mahdollisuuksia kaupankäyntiin. 

Seinäjoen kaupungin tekemien hankintojen vuosittainen arvo on noin 240M€

Hankinnat jakautuivat vuonna 2019 seuraavasti:

•Ostopalvelut n. 180 M€

• Materiaalit n. 22 M€

• Investoinnit n. 40 M€

 

Materiaalihallinto tuottaa hankintoihin ja materiaaleihin liittyviä palveluja kaupunkikonsernille ja sidosryhmille. Materiaalihallinto vastaa kaupungin keskitetyistä hankinnoista, jotka kattavat tavara- ja palveluhankinnat.

Materiaalihallinto tuottaa lisäksi varastopalveluja sekä vastaa asiakastoimituksista yhdessä kuljetuskeskuksen kanssa.

Seinäjoen kaupungin hankintakalenterissa on esitetty sekä vuosihankintoja että kertahankintoja. Hankintakalenteria päivitetään vähintään 2 kertaa vuodessa vastuualueilta saatujen tietojen pohjalta. Hankintakalenterissa mainittujen hankintojen lisäksi toteutetaan muitakin toistuvais- ja kertahankintoja.

Hankintakalenterissa julkaistut tiedot ovat alustavia ennakkotietoja tulevista hankinnoista eivätkä sido hankintayksikköä. Viralliset kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt julkaistaan Hilma Julkiset Hankinnat -sivustolla ja Seinäjoen kaupungin Tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Pienhankinnoissa toimitaan Seinäjoen kaupungin pienhankintaohjeistuksen mukaisesti.

LUE LISÄÄ KAUPUNGIN JULKISISTA HANKINNOISTA TÄÄLLÄ

JULKISISTA HANKINNOISTA SAAT LISÄTIETOA SUOMEN YRITTÄJIEN YRITYKSILLE BISNESTÄ HANKINNOISTA -OPPAASTA

 

Lähteet:

Seinajoen kaupunki / hankintatoimi

Seinajoen hankintojen strateginen toimenpideohjelma 2021-2025

https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/yritystoiminnan-abc/julkiset-hank...