Etsi

Järjestö

Vimpelin yrittäjät toimii: kuulumisia hallituksen kokouksesta

Yhteenvedossa tarkastellaan Vimpelin Yrittäjien hallituksen kuulumisia ja päätöksentekoa.

Hallitus kokoontui Lakeavaarassa lokakuun 8.päivä klo 17.00 alkaen. Läsnä olivat lähes kaikki hallituksen jäsenet. 

Kokouksessa suunniteltiin tällä kertaa seuraavan vuoden toimintaa, minkä vuoksi kokous oli tällä kertaa tavallista pidempi. Myös muita tärkeitä asioita käsiteltiin.

 

1. Kustakin paikallisyhdistyksestä valitaan Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien hallitukseen varsinainen jäsen ja varajäsen. Tyypillisesti hallituksen jäsen on ollut yhdistyksen puheenjohtaja. Kokouksessa käytiin keskustelua halukkuudesta osallistua aluejärjestön hallituksen kokouksiin. Päätettiin ehdottaa aluejärjestön hallitukseen Teija Uitto-Kohosta ja varalle Susanna Korkiatupaa.
Aluejärjestössä oleviin vaikuttamisen ryhmiin on käynnissä haku. Kaikki halukkaat paikallisyhdistyksen jäsenet voivat hakea vaikuttamisen ryhmiin.

 

2. Vimpelin Yrittäjät siirtyy yhteen vuosikokoukseen jatkossa. Tähän asti on pidetty kevät- ja syyskokoukset. Syyskokouksessa hyväksytään uudet, yhden vuosikokouksen säännöt. Hallitus hyväksyi esityksen uusista säännöistä tässä vaiheessa. Varsinaiseen toimintaan sääntöuudistus ei aiheuta muita muutoksia. 

 

3. Suunnittelimme tulevaa vuotta, joka on yhdistyksemme juhlavuosi, 50. toimintavuosi! Tähän liittyen järjestämme pitkin vuotta erilaisia juhlavuoden teematapahtumia. Vuoden suunnittelussa huomioitiin, että käynnissä on myös yleinen kehittämishanke, jossa pidetään vähintään viisi työpajaa sekä inspiroiva luento alkuvuodesta ja inspiroiva matka loppuvuodesta. Varsinainen 50-vuotisjuhlagaala pidetään vuoden 2019 syksyllä vuosikokouksen yhteydessä. Päivä tarkentuu myöhemmin. Kesämarkkinat järjestetään edelleen yhteistyössä Vimpelin Vedon kanssa. Teemaksi pohdittiin kantri-teemaa ensi vuodelle. Vetovoimaa ja viihtyvyyttä Vimpeliin -kehittämishanke näkyy tietysti myös kesämarkkinoilla. Vimpelin positiivisin on myös osa markkinaohjelmaa. SyysSäpinä-päivää aikaistettiin liki kuukaudella ensi vuonna ja päätettiin pitää säpinäpäivä 7.9. Kesämarkkinat pidetään 13.7.2019.

 

4. Tarkastelimme kulunutta vuotta ja todettiin, että Vimpelin Yrittäjät on erityisen ansioitunut tänä vuonna kuntavaikuttamisessa. Olemme myötävaikuttaneet vahvasti Vimpelin elinkeinostrategian syntymiseen, joka on paraikaa päätöksenteossa. Elinkeinostrategian painopistealueiksi valittiin kolme kokonaisuutta: rakennustuoteteollisuus, matkailu sekä kauppa ja palvelut. Strategiaa on työstänyt elinkeinovaliokunta. Lisäksi kunnallisessa päätöksenteossa otettiin käyttöön yritysvaikutusten arviointi eli päätöksiä tehdessä huomioidaan niiden vaikutus paikalliseen yritystoimintaan. Elinkeinostrategia julkistetaan virallisesti, kun se on hyväksytty osaksi kuntastrategiaa syksymmällä. Paikallisyhdistykset tekevät vuosittain paikallisyhdistysarviointia, jonka perusteella Suomen yrittäjät palkitsee ansioituneita yhdistyksiä. Edellisestä toimintavuodesta (2017) Vimpelin Yrittäjät valittiin Vuoden paikallisyhdistykseksi alle 100 jäsenen sarjassa . 

 

5. Hallitus valitsi Vuoden Yrityksen. Valinta julkistetaan syyskokouksen jälkeen pikkujouluissa. Pikkujoulut pidetään 17.11. ja illalliskortteja on jo varattu. Illalliskortin hinta on jäsenille 45 euroa ja ei-jäsenille 55 euroa. 

 

6. Koripalloliiton toimitusjohtaja Ari Tammivaara tulee puhumaan yrittäjille 3.11. Luennon jälkeen pelataan Veto-Hyvinkään ponteva -koripalloottelu Liikuntahallilla. Päätettiin, että Vimpelin Yrittäjät toimii ottelussa otteluisäntänä. Tapahtuman nimeksi valittiin Yrittäjät donkkaa tykimmin! ;-) Tapahtumaan avataan ilmoittautuminen. Tammivaara puhuu mm. tiimityön tärkeydestä, johtamisesta jne. 

 

8. Vimpelin Yrittäjillä on ollut avoinna projektipäällikön paikka Vetovoimaa ja viihtyvyyttä Vimpeliin -hankkeeseen. Kokouksessa käytiin läpi tehtävään saapuneet hakemukset, joita oli kahdeksan kappaletta. Hallitus päätti haastatella tehtävää varten kolmea hakijaa. Prosessista tiedotetaan tarkemmin, kun haastattelut on pidetty. Haastattelut tekee toimikunta, johon valitaan edustus hallituksen ulkopuolelta. Toimikunta esittää hallitukselle haastattelujen perusteella sopivinta palkattavaa henkilöä. Haastattelut tehdään lokakuun aikana. Tärkeitä kriteereitä olivat mm. digitaalisten työkalujen & sosiaalisen median kanavien käyttötaidot, paikkakunnan ja sen toimijoiden erinomaisen vahva tuntemus, aiempi kokemus Leader-kehittämishankkeista, kyky innostaa ihmisiä, erinomaiset esiintymis- ja vuorovaikutustaidot. 

 

9. Kuluvan vuoden viimeinen yhteinen aamupalatilaisuus pidetään 12.12. joulupuuron merkeissä. Tilaisuudessa myös ajankohtaisia, ensi vuoteen liittyviä tietoiskuja yritysten liiketoimintaan ja talouteen sekä kirjanpitoon liittyen. Kutsu tapahtumaan lähetetään erikseen.