Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yhdessä tekeminen vahvistaa yhteisöbrändiä

Vetovoimaa ja viihtyvyyttä Vimpeliin –hankeen yhtenä tavoitteena on ollut, yhteisöbrändin parantaminen ja vahvistaminen. Vahvalla, positiivisella brändillä on mahdollisuus ylläpitää elinvoimaa ja saada lisää yrityksiä, lisää asukkaita ja lisää vierailijoita. Hyvä, vahva brändi auttaa myös nykyisten asukkaiden ja toimijoiden sitouttamisessa. 

Brändillä ei tarkoiteta kuntabrändiä, vaan aivan uudenlaista yhteisöbrändiä. Osallistuminen, yhteisö ja yhteisöllisyys ovat maaseudun toimijoiden valttikortti. Brändin luomisessa uudella tavalla korostuu yhä enemmän vuorovaikutus eri toimijoiden kesken. Kunnan rooli yhteisöbrändissä on olla mukana yhteisössä yhtenä toimijana. Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja tuominen esille parantaa brändiä ja nykyisten toimijoiden mielikuvia. 

“Kevään mittaan olemme vahvistaneet yhteisöbrändiä työpajoissa suunnittelemalla ja miettimällä yhdessä Vimpelin keskustan alueen vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä. Lisäksi kaksi erillistä keskustan alueen siivouspäivää ovat keränneet kokoon eri-ikäistä talkoohenkistä porukkaa, jotka ovat halunneet antaa oman työpanoksensa meidän yhteisömme eteen” kertoo projektipäällikkö Teija Uitto-Kohonen. 

Mielikuvat Vimpelistä ovat positiivisia, Vimpelille on muodostunut vahva brändi, joka koskee koko Vimpeliä, vimpeliläisyyttä ja vimpeliläisenä olemista. Vahva yhteisöllisyys ja me-henki on saanut alkunsa pesäpallosta.  Jokainen haluaa olla osa Vimpeliä, pientä kylää, josta löytyy monta sankaria. Tämä henki on jo olemassa, mutta Vetovoimaa ja viihtyvyyttä Vimpeliin -hankkeen avulla sitä viedään vielä pidemmälle.  “Haluamme vahvistaa myös vimpeläisten keskuudessa paikallista identiteettiä, jotta jokainen vimpeläinen kokisi entistä vahvemmin olevansa osa Vimpeliä ja vimpeläistä yhteisöä” toteaa Uitto-Kohonen. 

“Siivoustapahtumat ovat olleet hyvä esimerkki siitä, mitä vahvemmin eri tahot tekevät yhteistyötä, sen enemmän saamme talkoolaisia paikalle. Jokainen uusi kasvo ja tekijä talkoissa on yhteisöllemme voitto. Aiemmin Saarikentän siivoustalkoot on vienyt pienemmältä porukalta kaksi – kolme iltaa, nyt talkooväen tuplaantuessa hommasta selvittiin yhdessä illassa. Aivan mahtava juttu! Jo nyt on esitetty toiveita siitä, että näistä siivouspäivistä tehtäisiin uusi perinne ja ne suunniteltaisiin ja toteutettaisiin yhteistuumin eri yhteistyötahojen kanssa” summaa Uitto-Kohonen. 

Vetovoimaa ja viihtyvyyttä Vimpeliin –hanke jatkuu marraskuun loppuun. Toukokuun aikana valmistuu sesonkivalaistussuunnitelma, joka luovutetaan Vimpelin kunnalle. Myös Vipinäviikon konseptoiminen on tapahtunut hankkeen puitteissa.