Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Nuorten ääni kuuluviin hankkeessa

Nuorten mielestä vimpeliläisyys ja vimpeliläisten identiteetti syntyy pesäpallosta, Saarikentästä, murteesta, yhteisöllisyydestä, rakkaudesta liikkumiseen sekä asenteesta. “Vimpeliläisyys on sitä, että on ylpeä omista vimpeliläisistä juuristaan ja kokee kuuluvansa osaksi yhteisöä. Vimpeliläisyys on yritteliäisyyttä, ponnistelua ja sitkeyttä. Vimpeliläinen identiteetti koostuu pitkälti pienen kylän tunnun, maalaisuuden ja pesäpallon ympärille.”

Vetovoimaa ja viihtyvyyttä Vimpeliin –hanke teetätti kyselyn Vimpelin yhteiskoulun ja lukion oppilaille ja opiskelijoille yhteistyössä Vimpelin yhteiskoulun kanssa. Kysely tehtiin, koska hankkeessa halutaan kerätä myös nuorison mielipidettä Vimpelin keskustan alueen vetovoimaisuus ja viihtyvyystekijöistä. Koululaisilta ja lukiolaisilta kyseltiin samoista teemoista ja aihepiireistä, joita on käsitelty hankkeen työpajoissa kevään mittaan. Kysymykset liittyivät sesonkivalaistukseen, kukkaistutuksiin, Vimpelin erityispiirteisiin, vimpeliläisyyteen ja vimpeliläiseen identiteettiin sekä brändiin ja tägeihin. Kyselyyn vastasi 176 yhteiskoululaista. 

Nuorten vastaukset ja mielipiteet Vimpelin keskustan alueen viihtyvyydestä olivat monin tavoin samanlaisia, kuin aikuisten työpajoissa esiin nostamat asiat. Vimpelin keskustaan toivottiin siisteyttä, lisää kukkaistutuksia ja vihreyttä, lisää roskiksia sekä istuskeluryhmiä ja vanhojen rakennusten purkamista tai kunnostusta. Kun kysyimme nuorilta kuntaisten olohuoneista ja kokoontumispaikoista, nuorten vastauksissa korostui Nuorisotilan aukioloaikojen laajentaminen, mopotallin saaminen Vimpelin keskustaan, laajemmat harrastusmahdollisuudet ja lisää kiipeilytelinteitä. Toki esitettiin myös toiveita uimahallista, skeittipuistosta, jalkapallokentästä, pikaruokaravintoloista, nuorisokahvilasta, yleisurheiluareenasta ja laneista.  

Kun kysyimme nuorilta, mitä erityistä meillä on Vimpelissä, esiin nousi Saarikenttä, pesäpallo, Lakis, yhteisöllisyys, puhdas luonto, rauhallisuus, koripallo, ystävälliset ihmiset ja hyvä ilmapiiri. Vimpeliä pidetään yhtenäisenä kuntana, jossa on monta menestyvää joukkuetta pesäpallossa sekä tietenkin koripallo- ja e-sports joukkue. Lisäksi erityistä on, että Vimpelissä asuu paljon sinnikkäitä ja yrittelijäitä ihmisiä. Nuorten mielestä vimpeliläisyys ja vimpeliläisten identiteetti syntyy pesäpallosta, Saarikentästä, murteesta, yhteisöllisyydestä, rakkaudesta liikkumiseen sekä asenteesta. “Vimpeliläisyys on sitä, että on ylpeä omista vimpeliläisistä juuristaan ja kokee kuuluvansa osaksi yhteisöä. Vimpeliläisyys on yritteliäisyyttä, ponnistelua ja sitkeyttä. Vimpeliläinen identiteetti koostuu pitkälti pienen kylän tunnun, maalaisuuden ja pesäpallon ympärille.”  

Nuorten vastauksissa nousi esiin myös se seikka, etteivät kaikki ole Pesäpallon pääkaupungissakaan, kiinnostuneita pesäpallosta ja nuoret toivoivat, että myös muihin harrastusmahdollisuuksiin ja nuorten tapahtumiin panostettaisiin.  Pienen kylän nuoret sankarit ovat hyvin sisäistäneet yhdessä tekemisen tärkeyden: “Vimpeliläisyys on yhteen hiileen puhaltamista ja avuliaisuutta toisia kohtaan. Identiteetti syntyy, kun asuu Vimpelissä ja on mukana erilaisissa tapahtumissa.” 

 

Nuorten ideoimia “Vimpeli-tägejä”:  

#pienikyläparaskylä 

#vindala 

#vimpelirokkaa 

#kyläsankarit 

#vimpelinsankarit 

#vimpelinmahti 

#vetovoimaa 

#kovakylä 

#pikkukylä 

#vimpelionmahtava 

#vimpelistävetoa 

#pesäpallokylä 

#vimpelissätapahtuu 

#vimpelinpesispatsas 

#vimpelibest 

#parasvimpeli 

#welcometovimpeli 

#vimpelionparas 

#vimpelipäivä 

#holidayvimpeli 

#baseballvimpeli 

#vetoonparas 

#pienivimpeli 

#vimpelirulettaa 

#vetoesports 

#testaavimpeli 

#vetovimpeli 

#vimpelinkuningaskunta 

#ourvimpeli 

#bestinvimpeli 

#voimakylä