Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kunta

Elinkeinovaliokunnan työ jatkui

Elinkeinovaliokunta kokousti Vimpelissä 18.6. hyvissä merkeissä. Viime vuonna elinkeinovaliokunta valmisteli Vimpelille elinkeinostrategian, jota vuoden ensimmäisellä puoliskolla on ryhdytty viemään toimenpiteiksi ja suunnitelmiksi työryhmien kautta. Elinkeinovaliokunta on Vimpelin Yrittäjien hallinnoima, ja siinä on mukana kunnanjohtaja ja yksi kunnan luottamushenkilö sekä elinkeinoyhtiön edustaja.

Elinkeinovaliokunta perusti kolme työryhmää, jotka aloittivat vuoden alussa toimintansa. Työryhmät ovat Lakeaharju, Road68 ja Teollisuusmäki. Aktiivisin ryhmistä on ollut Lakeaharjun ryhmä, jossa on edetty jo suunnitelmista tekoihin vapaaehtoisten voimin. Kunta on ollut mukana tukemassa ja selvitystyössä. Aktiivisena mukana on ollu esimerkiksi Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti-kyläseura, joka jo tänä kesänä on vienyt käytäntöön jo ennen työryhmien aloitusta suunnittelemaansa kuntoporras- ja näkötorniprojektia. Muutakin kiinnostavaa on Lakeaharjulle tulossa, josta tiedotetaan myöhemmin, kun asiat varmistuvat.  

Teollisuusmäki-työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa kevään aikana ja ideoinut mm. Avoimien ovien päivän teollisuusmäelle Yrittäjän päivänä 5.9. Heti ensimmäisessä kokouksessa teollisuusmäen opaste- ja tieasiat nousivat esille. Teiden nimet ja nurmot yms. tullaan käymään läpi kesän ja syksyn aikana heti, kun tekniseltä toimelta löytyy tähän resursseja. On tullut esille myös kaavan uudistamisen tarve, minkä yhteydessä on mahdollista tehdä alueelle laajempikin kehittämissuunnitelma. Myös kaikki opastekyltit tullaan uusimaan, kun tieasiat on saatu mallilleen.

Road68-työryhmä kokoontui kevään aikana niin ikään kaksi kertaa. Ryhmässä tuli paljon ideoita mm. tulevan kiertoliittymän alueen kehittämiseksi. Ryhmän työtä on hidastanut vielä päätöksenteossa olevat kaava-asiat. Kun aikataulut liikenneympyrälle valmistuvat, voidaan tehdä pitkän tähtäimen suunnittelua esim. kiinteistöjen osalta. Aluetta halutaan kehittää yhdessä kiinteistönomistajien kanssa ja työryhmä kutsutaan taas koolle syksyllä.

Kaikki ryhmien muistiot löytyvät täältä.

Elinkeinovaliokunnassa keskusteltiin myös yritysvaikutusten arvioinnin käytöstä kunnassa. Lomake on ollut käytössä nyt jo pidempään viranhaltijoiden valmistelussa. Yritysvaikutusten arviointi ei ole kuitenkaan aina onnistunut varsinaisessa päätöksentekotilanteessa. Yhteisesti todettiin, että kaikki yritysten toimintaan vaikuttaviin asioihin liittyvät päätökset pitäisi tuoda avoimemmin esille. Kunnanjohtaja ehdotti, että vuoropuhelua voisi tästä aiheesta lisätä yrittäjäjärjestön kanssa. Yrittäjäjärjestö toivoo että valmistelua tekevä viranhaltija perustelisi voimakkaammin yritysvaikutuksia varsinaisessa päätöksenteossa. Kunnanjohtaja oli samaa mieltä ja sanoi että tähän ilman muuta mahdollisuuksien mukaan pyritään. Päätöksenteko on kuitenkin oltava aina tasapuolista kaikkia osapuolia kohtaan. Sovittiin, että lisätään jatkossa vuoropuhelua entisestään.

Loppuun totean vielä, että olen erittäin ylpeä vimpeliläisistä yrityksistä ja yrittäjistä, jotka ovat antaneet vapaa-aikaansa yhteisten elinkeinoasioiden kehittämisen eteen. Eri työryhmissä ja elinkeinovaliokunnassa on kokouksissa istunut yhteensä kymmeniä yritysten edustajia. Myös siitä olen edelleen kiitollinen ja ylpeä, että VImpelissä on toteutettu ja osin jo täytäntöönpantu yhteinen elinkeinostrategia, joka on tehty tiiviissä yhteistyössä viranhaltijoiden ja yrittäjien kesken. Strategia hyväksyttiin valtuustossa viime joulukuussa, mikä tarkoittaa että siihen ovat sitoutuneet myös kunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat. Tarkoituksena on, että kaikista työryhmien kehittämisajatuksista koostetaan vielä viranhaltijavetoisesti pitkän aikavälin toimenpidesuunnitelmat.

Lämmin kiitos ihan jokaiselle ja jatketaan hyvää työtä syksyllä taas! :) 

Susanna Korkiatupa,
puheenjohtaja