Etsi

Tutustu ja hyödynnä

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Valinnanvapautta ja yrittäjyyttä

Tuleva maakuntauudistus muuttaa maakuntien rooleja merkittävästi. Yksi suurimmista muutoksista on sote-palvelujen siirtyminen kunnilta maakunnille. Sote-palvelujen järjestäminen tapahtuu monituottajamallilla valinnanvapautta hyödyntäen. Lähestyvät muutokset herättävät paljon kysymyksiä ja huolta yrittäjien keskuudessa.

Etelä-Savon maakuntaliiton tehtävänä on turvata maakunnan asukkaille toimivat palvelut ja selkeyttää palvelurakennetta ja hallintoa. Maakuntaliitto on ollut mukana useissa sote-tilaisuuksissa ja järjestänyt kuulemistilaisuuksia alan yrittäjille.

Kuluvalla viikolla Etelä-Savon Yrittäjät järjesti ”Valinnanvapaus ja yrittäjyys sote -uudistuksen voimavarana tilaisuuden Mikkelissä. Tulevaa muutosta tarkasteltiin maakunnan, Suomen Yrittäjien ja yrittäjän näkökulmista. Puhujina tilaisuudessa olivat Risto Kortelainen Esssoten johtaja, Etelä-Savon Sosiaali-ja terveyshuollon valmisteluryhmästä, elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama Suomen Yrittäjistä sekä yrittäjä Heli Peltola Geriwell Oy:stä.

Markkinat mullistuvat

Suomen Yrittäjien viesti on, että sote-uudistuksen tavoitteet toteutuvat vain, jos pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät markkinoille esteettä. Yritysten tulisi selviytyä muutosvaiheen yli. Kunnissa tarvitaan alueen yrityksiä turvaamaan kuntien elinvoimaisuus.

Palvelurakenteiden muutokset ovat jo nyt aiheuttaneet paljon yritysjärjestelyitä. Tarvitaan uusi sote- ja yrityskauppavalvonta estämään markkinoiden keskittyminen julkiseksi tai yksityiseksi monopoliksi murrosvaiheen aikana. Tällä hetkellä on jo havaittavissa, että kunnissa otetaan ostopalvelulla ja palvelusetelillä tuotettuja palveluja takaisin omaksi toiminnaksi palkkaamalla lisää henkilöstöä tai järjestelemällä töitä muutoin.

Verkostoituminen ja yrittäjyys korostuvat

Susanna Kallama korostaa yritysten verkostoitumista sekä omien että muiden toimijoiden kanssa pystyäkseen tarjoamaan laajempia palvelukokonaisuuksia. Yrittäjien olisi hyvä hakeutua valmennuksiin ja tilaisuuksiin, joita eri tahot tarjoavat. Pidetyssä tilaisuudessa nousi esiin kysymyksiä niin sote-rakenteesta, hoitoketjuista kuin markkinoista.

Mirja Haavikko Etelä-Savon Yrittäjistä jatkaa, että sote-uudistuksen onnistumisella on suuri merkitys. Se on mahdollisuus kaikille olemassa oleville yrityksille sekä tuleville yrittäjille. Yrittäjyys on vahvassa nosteessa ja työntekemisen muodot muuttuvat koko ajan. Paikalliset omat lähipalvelut voidaan varmistaa yrittäjyyden kautta. Pienet yritykset ovat myös ketteriä taipumaan ja vastaamaan palvelujen kysyntään. Näin myös sote -alalla.

Heli Peltola painottaa, että asiakkaat ostavat nyt ja myös jatkossa palveluja itse omalla rahalla. Ihmiset haluavat itselleen hyvää, myös ennalta ehkäisevien palvelujen tarve on merkittävä. Lisäksi kaikkien sote - palveluntuottajien tulee jatkossa täyttää samat perusvaatimukset voidakseen tulla hyväksytyiksi rekisteriin. Valvonta muuttuu, eikä kaikkia vaatimuksia vielä edes tiedetä, mutta valmistautumisen pitäisi olla jo käynnissä! Esimerkiksi Kanta, laatujärjestelmä, omavalvonnat ja vastuuhenkilö ovat asioita, joihin yrittäjien kannattaa jo nyt tarttua.  

 

Jäsenedut tästä