Etusivu > Etelä-Savon Yrittäjät > Etela Savo > Tietoa Etela Savon Yrittajista > Oppilaitosyhteistyo

Etsi

Tutustu ja hyödynnä

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Löydä osaajat Tiituksen kautta

Tiituksen avulla voit tavoittaa usean eri oppilaitoksen opiskelijat yhdellä ilmoituksella. Voit ilmoittaa työ- ja harjoittelupaikkojen lisäksi keikkatöistä, projekteista, opinnäytetyömahdollisuuksista sekä oppisopimus- ja koulutussopimuspaikoista. Tiituksessa pystyt hoitamaan koko rekrytointiprosessin kätevästi ilman muita järjestelmiä. Voit tarkastella tulleita hakemuksia, chattailla sopivien kandidaattien kanssa ja ilmoittaa valinnoista kaikille hakijoille rekrytoinnin päätyttyä. Työnantajat voivat myös selata opiskelijoiden profiileita anonyymisti ja lähettää yhteydenottopyyntöjä suoraan sopiville opiskelijoille. Työnantajille palvelun käyttö on maksutonta!

Oppilaitosyhteistyöllä osaajia nyt ja tulevaisuudessa

Etelä-Savon Yrittäjät ja Tiitus haluavat kannustaa jäsenyrityksiään oppilaitosyhteistyöhön. Tekemällä oppilaitosyhteistyötä voit tavoittaa alueellisesti kaikkien tasojen oppilaitokset aina peruskoulusta ammatillisen oppilaitoksen kautta korkeakouluun. Lisäksi voit laajentaa alueellista oppilaitosyhteistyötä valtakunnalliseksi, jolloin yrityksesi voi saada työvoimaa myös toiselta puolelta Suomea.

Mitä oppilaitosyhteistyöstä hyötyy?

Tunnettuus ja mielikuva

Työnantajakuvan rakentaminen ei tapahdu hetkessä. Hyvä oppilaitosyhteistyö on pitkäjänteistä työtä, joka parantaa työnantajan tietoisuutta ja mainetta etenkin opiskelijoiden ja tulevien osaajien keskuudessa. Oppilaitosyhteistyön avulla voit turvata yrityksesi osaavan työvoiman saamisen myös tulevaisuudessa.

Rekrytointimahdollisuus

Opiskelijat ovat tulevaisuuden osaajia ja varustettu jo nyt tuoreimmalla taidolla ja tiedolla.

Innosta koko oppilaitosta tai ole opintojakson keskiössä

Yrityksille oppilaitosyhteistyöllä on monenlaiset muodot. Oppilaitosyhteistyö mahdollistaa alakohtaisen yhteistyön oppilaitoksen kanssa kuin myös työnantajakuvan markkinoinnin opiskelijoille esimerkiksi tapahtumien ja vierailujen avulla. Yritykseen voidaan löytää opiskelijoista työvoimaa, joka on osaavaa, innostunutta ja tuorein silmin maailmaa tarkastelevaa. Yhteistyöhön voi kuulua myös muita muotoja, kuten työelämään tutustumisjaksoja, oppilaitoksen rahoitukseen osallistumista ja mentorointia.

Mitä kaikkea oppilaitosten kanssa voi tehdä?

Työelämäprojektit

Työelämäprojektit ovat opiskelijoille motivoiva tapa oppia ja päästä tekemään jotain merkityksellistä eikä vain kuvitteellisia tehtäviä. Oppiminen tulee tapahtumaan yhä enemmän työelämän ja oppilaitoksen välisessä yhteistyössä, jossa tehdään erilaisia kehittämisprojekteja ja haasteiden ratkomista. Tässä mallissa eivät opi vain opiskelijat vaan myös työelämän porukka, joka voi hyödyntää opiskelijoita innovoinnin lisäresurssina. Projektit ovat loistava tapa lisätä tunnettavuutta opiskelijoiden keskuudessa sekä löytää tulevia oman alansa ammattilaisia yritykseen. Yrityksen toiminta tulee opiskelijoille tutuksi ja yritys pääsee tutustumaan potentiaalisiin työntekijöihin. Projektien laajuudesta sovitaan aina oppilaitoksen kanssa.

Harjoittelut ja lopputyöt

Opiskelijat etsivät jatkuvasti harjoittelupaikkaa tai kohdetta lopputyölle. Esimerkiksi lopputyön tekeminen yrityksen toimeksiannosta motivoi opiskelijaa huomattavasti enemmän kuin ilman toimeksiantoa. Harjoittelut ja lopputyöt ovat hyvä mahdollisuus sitouttaa ja kasvattaa opiskelijasta tuleva yrityksen huipputyöntekijä.

Yhteinen tutkimus- ja kehittämistoimintaKorkeakoulujen yhtenä tehtävänä on tuottaa erilaisia kehittämispalveluja toiminta-alueensa elinkeinoelämälle. Korkeakoulujen soveltavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja tuotteita, jotka ovat yritysten ja muun työelämän hyödynnettävissä. Tällaisesta toiminnasta kannattaa tiedustella suoraan korkeakoululta.

Opiskelijarekrytointi

Yrityksille oppilaitosyhteistyö mahdollistaa myös osaavan työvoiman löytämisen. Tavallisten työpaikkarekrytointien lisäksi opiskelijoita voi rekrytoida harjoittelujaksojen, lopputöiden tai vaikka oppi- ja koulutussopimusten kautta.

TapahtumatOppilaitoksissa on paljon erilaisia tapahtumia, joissa yritysten olisi hyvä olla näkyvillä. Monet tapahtumat on rakennettu rekrytoinnin ympärille, mutta oppilaitoksissa on myös paljon muita tapahtumia, joissa yrityksen on mahdollisuus lisätä tunnettavuutta yritystä kiinnostavan kohderyhmän keskuudessa. Tapahtumia voi järjestää myös itse.

Ständit ja esittelyt

Ständit ja erilaiset esittelyt ovat perinteinen tapa tehdä oppilaitosyhteistyötä. Pystyttäessään rekrytointiständin oppilaitokseen yritys saa positiivista näkyvyyttä ja mahdollisuuden kerätä liidejä ja yhteystietoja kiinnostuneilta opiskelijoilta. Perinteistä ständiä voidaan maustaa esimerkiksi tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuus nopeaan työhaastatteluun. Yritykset voivat saada myös mahdollisuuden päästä oppitunnille kertomaan omasta toiminnastaan ja esittelemään erilaisia uravaihtoehtoja.

Aine- ja opiskelijajärjestöt

Aine- ja opiskelijajärjestöt ovat oiva taho yhteistyölle. Järjestöt ovat täynnä nuorta energiaa ja intoa, joka huokuu oppilaitoksen aktiivisimmista opiskelijoista. Aine- ja opiskelijajärjestöt etsivät jatkuvasti eri yhteistyön mahdollisuuksia työelämästä ja tekevät mielellään sponsoriyhteistyötä.

Yritysvierailut

Yritykseen kannattaa mahdollisuuksien mukaan kutsua opiskelijoita kylään. Monet yritykset ovat opiskelijoille vain nimeltä tuttuja eikä heillä ole mitään tietoa yrityksen arjesta, työtehtävistä tai minkälaista henkilökuntaa yrityksessä työskentelee. Yritysvierailuja voi järjestää myös opettajille. Tämän avulla opettajat näkevät minkälaista työskentely yrityksessä on ja he voivat toimia tiedon välittäjinä opiskelijoille. Vierailulle voi tietenkin kutsua myös opettajat ja opiskelijat samaan aikaan.

Mentorointi

Yrityksen työnantajat voivat alkaa mentoreiksi opiskelijoille tai vastavalmistuneille. Lähtökohtaisesti oppilaitokset ovat erittäin kiinnostuneita saamaan toimintaansa mukaan oppilaitoksen alumneja ja muita alan asiantuntijoita. Opiskelijat voivat hakea tukea ja ideoita erilaisilta mentoreilta ja saada inspiraatiota omalle uralle.

Työelämään tutustuminenOppilaitosyhteistyö ei ole vain korkeakoulujen tai toisen asteen oppilaitosten kanssa tehtävää. Työnantajamielikuvan rakentamisen voi aloittaa jo peruskoululaisille. Työelämään tutustumisen eli TET-jakson tavoitteena on antaa oppilaalle tietoa työelämästä, mahdollisuuksia kokeilla ja seurata erilaisia työtehtäviä, vihjeitä omalle uravalinnalle sekä tilaisuuden kokeilla omia ihmissuhdetaitoja aikuisten maailmassa. TET-jakso on suunnattu 8. ja 9. luokkalaisille, mutta jossain oppilaitoksissa myös lukiolaiset voivat suorittaa TET-jakson ensimmäisenä lukiovuonna.

 

Keväällä 2019 palveluun avautuu myös mahdollisuus ilmoittaa tapahtumista ja projekteista sekä ilmoittautua mentoriksi. Työnantajat pystyvät myös paremmin rakentamaan työnantajamielikuvaa opiskelijoille laajempien yritysprofiilien avulla. Lue lisää >> (www.tiitus.fi/v3)

Etelä-Savon alueella Tiitusta käyttää:

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK (https://www.tiitus.fi/xamk)

Suomen Diakoniaopisto SDO (https://www.tiitus.fi/sdo/)

 

 

Jäsenedut tästä