Etsi

Yrittäjien apuna alueella koronaepidemian aikana

Emergency banner

Starttirahan merkitys aloittavalle yrittäjälle

Huhtikuussa julkaistu uusyrityskeskuksen vaikuttavuusselvitys poiki mukavan määrän yhteydenottoja ja keskustelua aiheesta. Eräässä näistä keskusteluista tuli ilmi huoli starttirahan turvin aloittaneiden yrittäjien yritystoiminnan jatkuvuudesta. Huhujen mukaan TE-toimisto jakaa avokätisesti suuria starttirahoja pääasiassa maahanmuuttajien kebab-pizzerioille ja pitkäaikaistyöttömille, jotka lopettavat yrittämisen heti starttirahan loppuessa tai hakevat uutta starttirahaa. 

Väärinkäsitysten korjaamiseksi tässä perustietoa starttirahasta:

  • TE-toimisto voi myöntää starttirahaa sekä työttömille, että työssä oleville.
  • Starttiraha on harkinnanvarainen etuus, eikä sitä myönnetä kenellekään automaattisesti.
  • Starttirahaa voidaan myöntää sekä uuden yrityksen perustajalle että omistajanvaihdostilanteissa olemassa olevan yrityksen jatkajille.
  • Starttirahaa myönnetään aluksi kuuden kuukauden jaksolle noin 900€/kk bruttona. 
  • Tarvittaessa starttirahalle voi hakea edelleen harkinnanvaraista kuuden kuukauden jakokautta, jolloin tuki on noin 700€/kk. Jatkokausi myönnetään noin 50%:lle starttirahansaajista.
  • Starttiraha edellyttää suunnitelmaa kannattavasta liiketoiminnasta. Tämän takia TE-toimisto pyytää uusyrityskeskukselta asiantuntijalausunnon liiketoimintasuunnitelmasta ja yrittäjän valmiuksista sen toteuttamiseen. Samassa yhteydessä yrittäjä saa uusyrityskeskukselta neuvontaa.
  • Starttirahoja myöntäessään TE-toimisto pyrkii olemaan luomatta epätervettä kilpailutilannetta. Tämän takia seudulla ei myönnetä starttirahoja mm. uusille  parturi-kampaamoille, kosmetologeille, hierojille ja fysioterapeuteille. Esimerkiksi Mikkelin kaupunkialueella startteja ei myönnetä myöskään uusille kahviloille/ravintoloille. Poikkeuksen toimialarajoitteille muodostavat omistajanvaihdostilanteet, joissa olemassa olevan liiketoiminnan jatkajalle on mahdollista myöntää starttirahaa, koska tämä ei vaikuta kilpailua lisäävästi.
  • Samalla yrittäjälle ei myönnetä useita starttirahoja peräkkäin. Yrittäjä voi saada starttirahan useammankin kuin kerran, mutta eri toimialalle.

TE-toimisto seuraa tilastoistaan starttirahayrittäjien menestymistä ja työllisyystilannetta. Ne osoittavat, että starttirahalla aloittaneiden yrittäjien yritystoiminnan jatkuvuudesta ei tarvitse olla kovin huolissaan. Kaikki yritykset eivät pärjää, mutta riski epäonnistumisesta on luonnollinen ja oleellinen osa yrittäjyyttä. Starttirahan euromäärä on myös sen verran pieni, että kenenkään ei kannata ryhtyä yrittäjäksi pelkästään sen takia, eikä noin pienellä tuella pystytä sotkemaan kilpailutilannetta. 

Kokemusten perusteella starttiraha on hyvä ja tarpeellinen tukimuoto aloittavalle yrittäjälle. Kaikkien muidenkin yritystukien tapaan myös starttirahalla olisi mahdollisuus sotkea kilpailua ja edistää yhteiskunnan kannalta ei-toivottavaa käyttäytymistä. Nykyisellä toimintamallilla epäterveet vaikutukset ovat kuitenkin hyvin vähäiset tuen yhteiskunnalle luomiin hyötyihin suhteutettuna.

Lisätietoja: Anti Pajatsalo,Toimitusjohtaja, yritysneuvoja
Mikkelin seudun uusyrityskeskus ry Dynamo
p.050-350 2055

 

Jäsenedut tästä