Etsi

Digi

Etelä-Savon Digipuntari

Hyvä Etelä-Savon Yrittäjät ry:n jäsen, Etelä-Savon Yrittäjien ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutettava Digipuntari-kysely tehdään nyt neljättä kertaa. Tänä vuonna yhteistyökumppanina on myös Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. Tavoitteena on selvittää ja seurata, miten eteläsavolaiset yritykset hyödyntävät digitaalisia työkaluja liiketoiminnassaan. Tämän vuoden ajankohtaisteema on verkkokauppa.

Tietopaketti vastaajille

Kysely muodostaa tietopaketin: vastaamalla kyselyyn saatte käyttöönne yhteenvedon omista vastauksistanne sekä kaikkien vastaajien vastauksista muodostuvan yhteenvetoraportin. Raporttiin voitte palata myös myöhemmin.

Vastaamalla kyselyyn saamme arvokasta seurantatietoa digitaalisuustilanteen kehittymisestä Etelä-Savossa. Kyselyn tulokset julkaistaan kaikkien alueen kehittäjien käytettäväksi verkossa sekä Etelä-Savon Yrittäjien uutiskirjeessä.

Vastaaminen kestää arviolta 10 minuuttia

Kyselylomake löytyy linkistä: https://www.webropolsurveys.com/S/0C6A1D85D084940C.par.  (kyselylomakkeen lyhytlinkki on goo.gl/W6aa4Y)

Vastausaikaa on 28.2. saakka

Antamanne tiedot ovat luottamuksellisia ja tuloksista ei tunnisteta yksittäistä vastaajaa eikä yritystä. Toivomme, että vastaatte kyselyn kaikkiin kysymyksiin, mutta voitte vastata kyselyyn myös osittain.

Kun painatte kyselyn lopussa olevaa ”Lähetä”-painiketta, vastauksistanne muodostuu yhteenvetosivu, jonka voitte tallentaa omalle koneellenne.  Saatte käyttöönne myös kaikkien vastaajien vastauksista muodostuvan yhteenvetoraportin. Raporttiin voitte palata myös myöhemmin.

Lisätietoja kyselystä antaa projektitutkija Mervi Rajahonka, , puh. 040 755 1299. Kysely toteutetaan osana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun "Polku kansainväliseksi verkkokauppiaaksi” ‑hanketta, jonka rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto.

Toivomme, että käytätte hetken arvokasta aikaanne vastaamalla tähän kyselyyn.  Kiitos vastauksestanne jo etukäteen!

Yhteistyöterveisin,

Mirja Haavikko
Toimitusjohtaja
Etelä-Savon Yrittäjät

Noora Talsi
Tutkimusjohtaja
Digitaalinen talous
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy                                        

Aiemmat Digipuntariraportit ovat Polku kansainväliseksi verkkokauppiaaksi -hankkeen sivuilla: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/polku-kansainvaliseksi-verkkokau.... Myös tämän kyselyn raportti tulee sinne, kun se valmistuu.  

 

Jäsenedut tästä