Yrittajat.fi |

Etsi

Yrittäjäsanomien uutisia

Suomen Yrittäjien tiedotteita

  • Valmisteilla oleva tulorekisteri pitää toteuttaa niin, että yritysten hallinnollinen taakka kevenee - ei kasva, niin kuin nyt uhkaa käydä. Muutos vaatii sosiaalivakuutusten erilaisten tulokäsitteiden yhtenäistämistä. Jos korjauksia ei tehdä, tulorekisteri vaikeuttaa pienyritysten toimintaa ja erityisesti ensimmäisten työntekijöiden työllistämistä. Näin linjaa Suomen Yrittäjät.
  • Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa on luvattu selvittää yrityksen verotettavasta tulosta tehtävä varaus investointien edistämiseksi. Ruotsissa verotusta voidaan lykätä 25 prosentin varauksella. Virossa yritysvero maksetaan vasta, kun voittoa jaetaan omistajille. Suomen Yrittäjät ehdottaa laajapohjaista ja joustavaa investointi- ja toimintavarausta. Verotusta lykkäävä varaus voisi olla askel kohti pidemmälle menevää rakenneuudistusta yritysverotuksen myöhentämiseksi. Vaikutukset ja käyttöönoton kustannukset valtiolle riippuisivat siitä, minkälainen ratkaisu tehtäisiin. Viron veromalli ja Ruotsin varaus on saanut Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen VATT:n alustavassa selvityksessä kielteisen vastaanoton. Osa julkisuudessa esiintyneestä palautteesta suhtautuu myös verokannusteisiin kriittisesti. Tässä Suomen Yrittäjien vastaukset kritiikkiin.

Tapahtumaluettelo