Yrittajat.fi |

Etsi

Yrittäjäsanomien uutisia

Suomen Yrittäjien tiedotteita


  • Laki
    – Liikesalaisuuksien korkeatasoinen suoja on erityisen tärkeä pk-yrityksille. Erilaisen aineettoman tiedon merkitys yritystoiminnassa on korostunut, joten on tärkeää, että yrityksillä on käytettävissä tehokkaita keinoja oikeudenloukkausten varalta, asiantuntija Albert Mäkelä Suomen Yrittäjistä kommentoi esitystä liikesalaisuuslaista.
  • Politiikka
    ​Erityisesti yksinyrittäjien tilanne paranee, jos hallituksen esitys yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuajan lyhenemisestä menee läpi.

Tapahtumia yrittäjille