Etsi

Emergency banner

Det här är Företagarna i Finland

För sina medlemmar utgör företagarorganisationen en möjlighet att påverka det kommunala, regionala och nationella samt branschspecifika beslutsfattandet. Förutom detta har företagar-medlemmarna tillgång till mångsidiga medlemstjänster.

Företagarna i Finland är näringslivets största centralorganisation med över 115 000 medlemsfö-retag. Företag inom handeln, industrin, trafik-, service- och entreprenadbranschen finns med. Medlemsstrukturen motsvarar företagsstrukturen i Finland. Av medlemsföretagen är hälften ensamföretagare och hälften arbetsgivarföretag. Av Finlands 90 000 arbetsgivarföretag hör 50 000 till Företagarna i Finland.

Företagarorganisationens verksamhet byggs upp av nästan 400 lokala föreningar, 20 regionala föreningar och 60 branschföreningar.
 
Finländska företagare har alltid ansett det vara viktigt att de har en gemensam kanal genom vil-ken de kan påverka beslutsfattandet. Företagarna i Finland, som har funnits sedan 1996, har trots sin unga ålder en lång, över 110-årig historia av tidigare företagarorganisationer bakom sig.

Företagarna i Finland vill förbättra företagarnas ställning och förutsättningarna för företagande. Målet är att Finland ska bli den bästa platsen för företagande. Utgångspunkten för organisation-ens verksamhet är de värden som den har definierat: mod, pålitlighet och förmåga till förnyelse.

» Presentationsdior om Företagarna i Finland (pdf, 3/2020)

» Företagarna i Finlands medlemsstruktur (pdf, 3/2020)


Uppdaterad   3/2020