Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagande i Finland

I Finland finns 286 042 företag (Statistikcentralen, Företagsregistret 2017) exklusive jord- och skogsbruk samt fiskerinäringen. De sysselsätter 1,4 miljoner människor och betalar skatter som användas för att betala tjänster för alla medborgare. Av företagen sysselsätter 93 % mindre än 10 människor.

Redan under tio års tid har nya arbetsplatser i Finland mest skapats i små och medelstora företag. Under åren 2001-2018 skapades det av sme-företag över 150 399 arbetsplatser. Av dessa nästan 87 516 i under 50 personers företag.

Av företagens omsättning på 434 miljarder euro uppstår mer än hälften (59 %) på SME-företagen, och SME-sektorns andel av bruttonationalprodukten är drygt 40 procent.

  • Företag med färre än 10 anställda kallas mikroföretag
  • Företag med färre än 50 anställda kallas småföretag
  • Företag med 50-249 anställda är medelstora företag.
  • SME-företag = färre än 250 anställda.
  • Företag som sysselsätter minst 250 personer kallas stora företag

Av alla företag sysselsätter 265 894, dvs. 93 procent, färre än 10 personer. Det finns 16 498 (5,8 %) små företag, 2 995 (1,0 %) medelstora företag och 655 (0,2 %) stora företag i Finland.

 
 
Företagsstatistik -stordior

i Företagsstatistik-stordiorna har samlats uppgifter om utvecklingen av antalet företag och företagens mängd enligt storlek, personal och omsättning. Uppgifterna baserar sig på Statistikscentralens uppgifter år 2018.

 

Uppdaterad 20.2.2020