Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Intressebevakning

Företagarna förväntar sig av samhället en uppmuntrande atmosfär och en lagstiftning som förstår företagaren. Företagarna i Finland vill förbättra företagarnas ställning, förutsättningarna för företagande och bygga ett bättre samhälle för företagande. Målet är att Antalet framgångsrika företag och företagare ökar och företagarnas ekonomiska och sociala situation förbättras.

Små- och medelstora företag är ryggraden i vår nationalekonomi. Av företagens över 1,4 miljoner heltidsanställda arbetar ca 890 000 i små- och medelstora företag, vilket är 65 % av alla anställda. Av företagens omsättning, 385 mrd euro, skapas ca hälften inom små- och medelstora företag, så deras andel av BNP är ca 40 procent.

Målsättningarna för intressebevakningen som Företagarna i Finland utför finns i föreningens målprogram och i kortsiktigare årliga verksamhetsplaner.
 

 

Resultaten av vår gemensamma intressebevakning till förmån för företagarna

 • Företagarna röner större uppskattning.
 • Företagaren och företagarens familjemedlemmar får bättre arbetslöshets- och socialskydd.
 • Avgiftsgrunden för Yle-skatten ändrades så att den grundar sig på företagets resultat – majoriteten undgår skatten.
 • Arbetet med att bekämpa vilseledande marknadsföring har gett resultat.
 • I fråga om momsbeskattningen ändrades gränsen för skattefrihet till glidande.
 • Trycket på en höjning av arbetsgivaravgifterna har dämpats med närmare en och en halv miljard euro.
 • Skattekontona introducerades, och ett företags centrala skatter samlades till en avgift.
 • Företagarna får högre ersättningar för kostnaderna för föräldraledighet.
 • Utrymme för flexibilitet i företagarens pensionsskydd.  Dividendbeskattningens struktur förblev uppmuntrande för små och medelstora företagare och i regel enkel.
 • Ställningen för en företagare som drabbats av ekonomiska svårigheter har förbättrats.
 • Inom produktionen av socialtjänster har det blivit enklare att använda servicesedlar.
 • Karenstiden i företagarens sjukförsäkring förkortades, och företagaren får inkludera sjukvård i företagshälsovården.
 • Skatteförvaltningens service har förbättrats.

► Så här jobbade Företagarna i Finland för företagarnas bästa under år 2020