Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kommunärenden

 

Handbok kommun- och landskapsstrategi

Denna handbok diskuterar kommun- och landskapsstrategin från företagarnas och företagandets synvinkel. Vårt syfte är att ge verktyg med vilka man kan bygga upp en strategi som främjar företagandet samt verktyg för beredning och beslutsfattande som tar hänsyn till företagarna.

handbok_kommun-_och_landsskapsstrategi.pdf