Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kontaktuppgifter

Centralförbundet

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
(Google karta)
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon: 09 229 221 (växel kl. 8.00—16.00)
FO: 1030657-2

E-post till personalen med adressen fornamn.efternamn@yrittajat.fi.
Kontorets e-post: toimisto@yrittajat.fi.
E-post till Assistentteam med adressen assistentti@yrittajat.fi.

Vi önskar att inga frågor skickas till rådgivningsservicen via e-post.
Rådgivningsservicen är öppen på vardagar kl. 8—18 via telefonnumret 09 229 222.


► När du ringer till vår telefonrådgivning förbered dig att berätta ditt medlemsnummer.

► Fick du fakturan dubbelt? Gör det här.

Tyvärr har en del av 1.12.2020 skickade medlemsavgiftsfakturan skickats två eller tre gånger på grund av ett tekniskt fel. Om du får fakturan mer än en gång, kan du givetvis förstöra överlopps fakturor.

Vi beklagar misstaget!

Utskrivbara fotografier av experterna
► Gå till bildbanken

Verkställande direktör

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2950, 040 504 1944
mikael.pentikainen@yrittajat.fi

Anne Vauhkonen

assistent för verkställande direktören

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2830, 050 323 7673
anne.vauhkonen@yrittajat.fi

• assistent för verkställande direktören
• assistent för ordföranden
• assistent för Riikka Järvenpää

Näringspolitik, branschföreningarna och projektet om ägarbyte

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 29800400 567 925
anssi.kujala@yrittajat.fi

Näringspolitik

Tanja Matikainen

chef för kommun- och näringslivsärenden

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 0400 866 648

Janika Tikkala

Sakkunnig för näringslivspolitiska ärenden

Yhteystiedot

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2934046 923 4386
janika.tikkala@yrittajat.fi

Branschföreningarna och ensamföretagarverksamhet

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2926, 050 372 4804
mika.hameenniemi@yrittajat.fi

Branschföreningssammarbete, ärenden beträffande ensamföretagande

Riksomfattande projektet om ägarbyte

Mika Haavisto

projektchef

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2989, 050 550 1993
mika.haavisto@yrittajat.fi

Fältet och operationer

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2938, 040 521 2124
mari.kokko@yrittajat.fi

Förbundsverksamhet och medlemsservice

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2844, 041 544 9500
hanna.hietala@yrittajat.fi

Medlems- och föreningsverksamhet

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2924050 567 3395
hannamari.heinonen@yrittajat.fi

Utveckling av organisationens verksamhet och tjänster som stöder lokalföreningarna, förtroendepersoners utbildning och kommunikation, höjning av organisationsgraden i stora städer, utvecklingsarbete beträffande kommunernas näringspolitiska mätare och förstärkning av kompetens hos tjänstemän.

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2966, 044 555 3220
aicha.manai@yrittajat.fi

Nuoret Yrittäjät -verksamhet, nätverket för tillväxtföretagare och invandrarföretagande

Heiju Simola

nätverkskoordinator

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2956, 040 843 1991
heiju.simola@yrittajat.fi

Svenskspråkig förbundsverksamhet, seniormedlemskap

Hanna Tarvainen

Projektchef

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: Varsinais-Suomen Yrittäjät, Brahegatan 20, 20100 Åbo
Postadress: PB 55, 20811 Åbo
Telefon: 040 7511166
hanna.tarvainen@yrittajat.fi

Utveckling av service, invandrarföretagande

Försäljning och utveckling

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2925, 040 762 6520
johanna.hallikainen@yrittajat.fi

Försäljning och kundservice

Ekonomis politik, beskattning, kunnande och internationell verksamhet

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2955, 050 356 0705
mika.kuismanen@yrittajat.fi

Ekonomis politk och forskning

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 229 2845, 050 434 5952
petri.malinen@yrittajat.fi

Sampo Seppänen

ekonom

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2843, 050 340 7716
sampo.seppanen@yrittajat.fi

Beskattning

Tuula Gregory

Skattesakkunnig

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2974, 050 3766 413
tuula.gregory@yrittajat.fi

Laura Kurki

skattesakkunnig

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2928
laura.kurki@yrittajat.fi

Kunnande, innovationer och internationell verksamhet

Joonas Mikkilä

chef för digitala och utbildningsärenden

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2963, 045 129 6791
joonas.mikkila@yrittajat.fi

Digitalisering, högskolor, innovationer

Thomas Palmgren

chef för inter- nationella ärenden

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2958, 050 500 3384
thomas.palmgren@yrittajat.fi

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2947, 040 582 2368
paivi.ojala@yrittajat.fi

Sakkunniga lärare — företagande unga -projektet

Marja Vartiainen

Sakkunnig för utbildningsärenden

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2973044 985 5005
marja.vartiainen@yrittajat.fi

Anne Öhman

projektkoordinator

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2976050 356 6024

EU-representation i Bryssel

Pasi Moisio

direktör

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

i Bryssel

172, Avenue de Cortenbergh, B-1000 Brussels, Belgium
pasi.moisio@finmobility.eu
Telefon: +32 476 05 8490

Mira-Maria Kontkanen

sakkunnig

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

i Bryssel

172, Avenue de Cortenbergh, B-1000 Brussels, Belgium
Telefon: +32 497 394 802
mira-maria.kontkanen@yrittajat.fi

Tommi Peho

YNGRE SAKKUNNIG

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

i Bryssel

172, Avenue de Cortenbergh, B-1000 Brussels, Belgium
Telefon +32 494 549 249
tommi.peho@yrittajat.fi

Arbetsmarknaden, företagets lagstiftning och juridiska rådgivning

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2951, 040 581 2472
janne.makkula@yrittajat.fi

Arbetsmarknaden och sosialskydd

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2940
harri.hellsten@yrittajat.fi

Iivari Järvinen

Rådgivande jurist

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2876, 040 748 9464
iivari.jarvinen@yrittajat.fi

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 040 776 056009 2292 2929
albert.makela@yrittajat.fi

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2871, 040 359 1986
atte.rytkonen@yrittajat.fi

Företagets lagstiftning

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2917, 041 528 5679
tiina.toivonen@yrittajat.fi

Karoliina Katila

Sakkunnig

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2957050 555 2433

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen

Jukka-Pekka Hellman

JURIDISKA RÅDGIVARE

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 229 222

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen

Kai Koponen

Juridiska rådgivare

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 229 222

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen

Taija Lehtonen

Juridiska rådgivare

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 229 222

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen

Miska Miettunen

JURIDISKA RÅDGIVARE

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 229 222

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen

Heidi Nenonen

juridiska rådgivare

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 229 222

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen

Carita Törnqvist

juridiska rådgivare

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 229 222

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen

Kommunikation och marknadsföring

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2942, 0400 510 853
taru.jussila@yrittajat.fi

Företagsmedias ansvarig chefredaktör, Sypoint Ab:s verkställande direktör

Kommunikation

Sanni Jokinen

utvecklingschef

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2927050 506 0336
sanni.jokinen@yrittajat.fi

Webbsidorna

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2952, 050 320 4849
eeva.ketvel@yrittajat.fi

Extern kommunikation, kontakterna till media

Sanni Juvonen

Sakkunnig för kommunikation

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2921045 328 1811
sanni.juvonen@yrittajat.fi

Pirkko Herttovuo

upprätthållare av webbsidorna

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2918
pirkko.herttovuo@yrittajat.fi

Redaktion

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2931, 050 569 7010
jari.lammassaari@yrittajat.fi

Elina Hakola

journalist, innehållsproducent

Yhteystiedot

Riikka Koskenranta

journalist, innehållsproducent

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2846, 050 462 2349
riikka.koskenranta@yrittajat.fi

Pauli Reinikainen

journalist, innehållsproducent

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2964040 746 6176
pauli.reinikainen@yrittajat.fi

Maarit Kattilakoski

Senior AD

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2933, 040 543 3163
maarit.kattilakoski@yrittajat.fi

Marknadsföring

Eija Sinisalo

CHEF FÖR MARKNADSFÖRING

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2969, 040 566 9416

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2948, 040 092 9011
arttu.talvela@yrittajat.fi

Analys av nätsidor, Yrittajat.fi inköpsväg, digital marknadsföring

Lotta Tammelin

sakkunnig, sociala medier och marknadsföring

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon 09 2292 2968, 050 563 1012
lotta.tammelin@yrittajat.fi

Evenemang och utbildning

Karri Ruuskanen

utvecklingschef

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2944, 050 409 7752
karri.ruuskanen@yrittajat.fi

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2911, 050 408 8460
anne.eronen@yrittajat.fi

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2962, 050 512 8909
heidi.jantti@yrittajat.fi

Päivi Korhonen

kundansvarig

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2915, 0400 998 781
paivi.korhonen@yrittajat.fi

Förtjänsttecken, övriga belöningsformer, adresser

Administration

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2910, 040 500 9374
riikka.jarvenpaa@yrittajat.fi

IT-administration

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2953, 050 383 8551
janne.parnanen@yrittajat.fi

Joni Halmelahti

ict-ansvarig

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2987, 050 591 7993
joni.halmelahti@yrittajat.fi

Jouni Karlsson

ict-sakkunnig

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2988, 044 275 0527
jouni.karlsson@yrittajat.fi

Ekonomi- coh HR-administration

Kaija Rihkajärvi

HR-chef

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2912, 050 911 9138
kaija.rihkajarvi@yrittajat.fi

• assistenternas föreståndare

Kirsi Härkönen

controller

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2923, 050 584 9650
kirsi.harkonen@yrittajat.fi

Virpi Luke

projektkoordinator

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: Mannerheimvägen 76 A, 3. vån.
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2822, 050 464 5199
virpi.luke@yrittajat.fi

Serviceteam

Kaija Rihkajärvi

HR-chef

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2912, 050 911 9138
kaija.rihkajarvi@yrittajat.fi

• assistenternas föreståndare

Anne Vauhkonen

assistent för verkställande direktören

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2830, 050 323 7673
anne.vauhkonen@yrittajat.fi

• assistent för verkställande direktören
• assistent för ordföranden
• assistent för Riikka Järvenpää

Leena Hautala

kundansvarig

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2888
leena.hautala@yrittajat.fi

Satu Kääriäinen

kundansvarig

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2990
satu.kaariainen@yrittajat.fi

Anneli Lindroos

Administrations-koordinator

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2836, 040 674 9743
anneli.lindroos@yrittajat.fi

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2821, 041 433 1769
leena.niemimaki@yrittajat.fi

Medlemsförmåner

Kristiina Nyholm

Administrations-koordinator

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2967, 050 564 1664
kristiina.nyholm@yrittajat.fi

• assistent för Anssi Kujala
• assistent för Taru Jussila
• assistent för Mari Kokko

Lotta Teivaala

ADMINISTRATIONS-KOORDINATOR

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2975

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2971, 050 434 5882
susanna.tuominen@yrittajat.fi

• assistent för Mika Kuismanen
• assistent för Janne Makkula

På familjeledighet eller annan ledighet

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2941, 050 369 5137
sanna.linna-aro@yrittajat.fi

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 2292 2949, 050 308 2228

Karol Ruutu

juridiska rådgivare

Organisaatio

Företagarna i Finland

Yhteystiedot

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
Telefon: 09 229 222

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen